on-line720.0023-11-2022 - 23-11-202221-11-2022 47

Uczestnicy

Pracownicy Instytucji publicznej i samorządowej, oraz inni zainteresowani.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem przeciwdziałania korupcji, przewidzianych zadań i obszarów objętych programem, sposobem uzyskania satysfakcjonujących mierników w szczególności poprzez zapoznanie z pojęciem zjawiska korupcji i jej form, kodyfikacji karnej przestępstw korupcyjnych sposobów ujawniania i zapobiegania zjawiskom korupcji.

Program szkolenia

Program udostępniany na potrzeby uczestnika.

Forma szkolenia

Wykład z metodami multimedialnymi, warsztaty, studium przypadku.

Prowadzący

Eksperci organów ścigania z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej.

 

Udział przyznaje

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji 

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

...............................................   Zapraszamy do udziału ........................................