Rafał Krzemień: rafal-k Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów.

 


 

 

Doświadczony audytor (zaświadczenie Ministerstwa o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym). W latach ubiegłych Członek Zarządu IIA Polska członek ACFE Polska. Praktyk - brał udział i zarządzał szeregiem zadań zapewniających i doradczych obecnie członek zarządu spółki publicznej notowanej na GPW w Warszawie. Od 2004 roku uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej, audytu, zarządzania ryzykiem. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników sektora administracji publicznej oraz prywatnego w tym bankowego. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z kilkunastoma uczelniami w całej Polsce.