untitled-1 Robert Płaziak: CFE, CGAP Z wykształcenia inżynier, ekonomista, audytor, biegły w zakresie przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz analizy finansowej. Od wielu lat praktyk w zakresie zarządzania zarówno w obszarze podmiotów publicznych (szpitale i JST) jak i niepublicznych w tym w zakresie finansów. Autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych w tym z wykorzystaniem środków UE.