on-line1185.0024-01-2024 - 25-01-202422-01-2024 46
Kurs II stopnia

Uczestnicy

 

Kurs dedykowany jest dla audytorów, kontrolerów, specjalistów zajmujących się identyfikacją i wykrywaniem nadużyć oraz kadry kierowniczej każdego szczebla.

 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu I stopnia.

link do kursu I stopnia : https://www.pikw.pl/taktyka-i-techniki-prowadzenia-wywiadow-i-przesluchan-z-wykorzystaniem-metody-fbi,art_521_646.html

Cel 

 • Ćwiczenie przeprowadzania wywiadów/przesłuchań z wykorzystaniem metody FBI oraz technik specjalnych;
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji;
 • Uzyskanie umiejętności w obszarze reagowania na obronne strategie osoby ujawniane podczas czynności.

Program szkolenia

 • Przesłuchanie metodą FBI oraz techniki specjalne sprzyjające uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych wyjaśnień – przypomnienie.
 • Motywowanie do współdziałania krok po kroku - sprawdzone metody wpływu społecznego i techniki perswazyjne.
 • Efektywny wywiad i przesłuchanie – symulacje.
  • zaplanowanie oraz przygotowanie czynności;
  • nawiązywanie kontaktu z osobą oraz kontrola przebiegu interakcji;
  • formułowanie i zadawanie pytań
  • umiejętność obserwacji i aktywnego słuchania;
  • zakończenie czynności i kontaktu z osobą.
 • Reagowanie na obronne strategie osoby ujawniane podczas wywiadu i przesłuchania - symulacje.
 • Interpretacja uzyskanych informacji, wnioski końcowe - ćwiczenie.
 • Posumowanie szkolenia – feed-back ze strony osoby prowadzącej,

 

Prowadzący

 

Ekspert PIKW - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu.

                                

Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników. 

 

Udział przyznaje

 

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

 • 12 punktów CPE 

 

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

  ..................  Zapraszamy do udziału  ..................