ankietypub Zgłoszenie udziału w 19 Kongresie
1.Zgłaszam udział w XIX Międzynarodowy Kongresie (transmisja on-line)
 

 17-18 listopada 2020

 • Imię i nazwisko: *
 • Adres e-mail: *
2.Wybór pakietu - październik *
 

Deklaruję, że należność w podanej wysokości zostanie wpłacona na konto PIKW Sp. z o.o. (po potwierdzeniu wydarzenia na podstawie wystawionej faktury lub w przypadku zgłoszeń osób fizycznych, przed realizacją na podstawie faktury Proformy).
Bank BNP Paribas S.A. Warszawa, nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu „tytuł przelewu” należy wpisać: XIX Kongres online 17-18.11.2020)

 
2.1.Wybierając pakiet VIRTUAL GRUPOWY prosimy o wpisanie imion i nazwisk uczestników oraz ich adresów e-mail
 

jeden za drugim rozdzielając średnikiem (oprócz osoby wpisanej w punkcie pierwszym)

 
2.2.Jeśli uzgodniono cenę za pakiet VIRTUAL GRUPOWY, prosimy o wpisanie tej kwoty poniżej
 

deklarowana kwota została uzgodniona z organizatorem

 
2.3.Proszę o ewentualne podanie kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
 

na które mamy się skontaktować w sprawie pakietu VIRTUAL GRUPOWY

 
3.Dane do faktury / Nabywca
 • Nazwa
 • Adres: ulica
 • Adres: kod pocztowy, miejscowość
 • NIP
4.Dane do faktury / Odbiorca
 • Nazwa
 • Adres: ulica
 • Adres: kod pocztowy, miejscowość
 • NIP
  NIETAK
5.Wyrażamy zgodę *
 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie przez PIKW Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do działań marketingowych (otrzymywanie informacji w zakresie szkoleń i usług PIKW Sp. z o.o.)

Upoważniamy PIKW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Przyjmujemy do wiadomości, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez PIKW sp. z o.o. do celów realizacji usługi.