on-line595.0022-02-2021 - 22-02-202119-02-2021 28
Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie procesowe podejście do zarządzania bieżącą działalnością organizacji jako alternatywa tradycyjnego podejścia bazującego na podziale funkcyjnym. Omówimy i przedyskutujemy podstawowe pojęcia towarzyszące zarządzaniu procesami: architektura procesów, właściciel procesu, struktura macierzowa organizacji. Przedstawimy genezę pojęcia „procesowe podejście do zarządzania” oraz praktyczne korzyści, które uzyskują organizacje po udanej transformacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się doskonaleniem organizacji, ale przede wszystkim do tych, którzy zadają sobie pytania podobne do następujących:

- dlaczego tak dużo energii i potencjału pracowników jest kierowane nie na zewnątrz „do naszych klientów”, ale jest zużywane wewnątrz organizacji: na „gaszenie pożarów”, rozstrzyganie bieżących sporów, ustalenia, które potem okazują się i tak krótkotrwałe i nieobowiązujące…?

- jaka jest w praktyce rola „właściciela procesu” i za co odpowiada w organizacji, skoro zgodnie ze strukturą organizacyjną funkcjonują dyrektorzy, kierownicy, którym dość precyzyjnie przypisano odpowiedzialność za poszczególne obszary?

- co to jest i po co nam właściwie architektura procesów?

- od czego w praktyce zacząć systematyczne budowanie organizacji nastawionej na procesy ?

Cel szkolenia

W codziennej pracy trudno czasami zrobić przysłowiowy „krok w tył” i z pewnego dystansu spojrzeć na organizację. Okazuje się, że źródła problemów organizacyjnych, które utrudniają efektywne funkcjonowanie, szczególnie dużych organizacji, są typowe, zostały zdiagnozowane i odpowiednie rozwiązania wdrożono w praktyce. W literaturze przyjęło się nazywać te pozytywne rozwiązania „transformacją procesową”.

Celem szkolenia jest przedstawienie dobrych praktyk, pokazanie i przedyskutowanie logiki zarządzania procesami, zainspirowanie do podejmowania działań w celu praktycznego wdrożenia procesowego podejścia do zarządzania.

 

Program szkolenia

Szkolenie stanowi wprowadzenie do specjalistycznych szkoleń dedykowanych poszczególnym metodom i narzędziom stosowanym w transformacji procesowej. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Procesowe podejście do zarządzania
  • Struktura macierzowa
  • Architektura procesów
  • Model dojrzałości procesowej
  • Analiza danych procesowych

Prowadzący

Andrzej Kasiński - Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Potrafi opracować i wdrożyć architekturę procesów w organizacji oraz modelować procesy z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie potrafi przeprowadzić analizę przebiegu poszczególnych procesów, przeprowadzić obserwacje migawkowe, zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz  przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab. Jest specjalistą z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesu jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu. Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie. 

Udział umożliwia zdobycie

  • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................