XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

PIKW od już od ponad 23 lat zajmuje się kształceniem i rozwojem zawodowym kontrolerów i audytorów, zajmujących się oceną systemów kontroli wewnętrznej. Z chwilą ogłoszenia przez Ministra Finansów komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, PIKW włączył się w proces ich promowania i aktywnego wdrażania, poprzez rzetelne doradztwo, liczne szkolenia, kursy, studia podyplomowe i otwartą dyskusję na temat modelu COSO i zarządzania ryzykiem w jsfp.

Biorąc pod uwagę swoje, własne doświadczenia, w zakresie edukacji oraz wdrażania i ceny systemu zarządzania w oparciu o model COSO, zdobywane od 1997 roku, PIKW zdecydował o rozpoczęciu praktyki corocznej debaty, celem której jest poddawanie publicznej dyskusji zebranych doświadczeń w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Organizacja ogólnopolskiej konferencji opartej na modelu paneli dyskusyjnych, ma stworzyć dogodne warunki dla prezentacji zebranych doświadczeń, w tym przede wszystkim tak cennych dobrych praktyk. Przygotowany przez nas program ma na celu zmierzenie się z najbardziej gorącymi i dyskutowanymi problemami wdrożenia i oceny Kontroli Zarządczej.

XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej to kolejna okazja do spotkania osób zaangażowanych w sprawne i skuteczne funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej, a w konsekwencji całej polskiej gospodarki. Dobrze funkcjonujący System Kontroli Zarządczej / System Kontroli Wewnętrznej, to recepta na efektywne osiąganie celów, na budowanie zaufania u interesariuszy organizacji publicznych. Konferencja to znakomita okazja do podsumowania kolejnego roku funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce, doświadczeń z roku na rok coraz bogatszych. To również miejsce do zwrócenia uwagi na nowe wyzwania, stawiane chociażby przez unijną reformę przepisów o ochronie danych osobowych, czy planowane regulacje dotyczące funkcjonowania sygnalistów w polskim porządku prawnym. Do Państwa dyspozycji będą specjaliści z szeregu dziedzin - zarządzania ryzykiem, audytu, ochrony danych osobowych, compliance, wykrywania nadużyć. Prelegenci zaproszeni do udziału posiadają kompetencje zarówno w sektorze publicznym jak i przedsiębiorstw - przenikanie się doświadczeń pozwala w naszym przekonaniu na jeszcze lepszy rozwój.

Wyrażamy nadzieję, że aktywny Państwa udział w XI konferencji, wniesie znaczącą wartość dodaną w proces doskonalenia kontroli zarządczej w administracji publicznej, budując płaszczyznę akceptacji, zrozumienia i wymiany doświadczeń.Program konferencji

15 czerwca 2021 (wtorek) ON-LINE

 • 09:00 – 09:30
 • Rozpoczęcie konferencji
 •  
 • Ireneusz Jabłoński, Piotr Grzybowski – Zarząd PIKW.
 •  
 • Rafał Krzemień - Prezes PKiN, Przewodniczący Rady Programowej PIKW
 •  
 • Tomasz Szmel – Dyrektor Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie.

 

 • 09:30 – 10:00
 • Małgorzata Humel-Maciewiczak, Najwyższa Izba Kontroli - Zapewnienie jakości w audycie i kontroli wewnętrznej - standardy audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, norma PN-EN ISO 9001:2015-10, standardy Intosai, …
 • 10:00 – 10:30
 • Wojciech Ogiela, Ministerstwo Finansów - Mapa zapewnienia i rola audytu wewnętrznego 
 • 10:30 – 11:00
 • Artur Miętus, Ministerstwo Zdrowia, Członek Rady Programowej PIKW - Funkcja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w czasach pandemii
 • 11:00 – 11:10

Przerwa

 • 11:10 – 11:40
 • Piotr Jaworski, Dyrektor Dep. Audytu i Kontroli, PGZ S.A. - Monitorowanie i ocena efektywności kontroli zarządczej - system ciągłego doskonalenia
 • 11:40 – 12:10
 • dr Joanna Przybylska, UE Poznań - System dla sygnalistów a kontrola zarządcza. Świadomość i podejście – stan obecny
 • 12:10 – 12:40
 • Rafał Hryniewicz, E-nform - Skuteczne zarządzanie informacją w systemach whistleblowingowych
 • 12:40 – 12:50

Przerwa

 • 12:50 – 13:20
 • Piotr Parużnik, Ekspert PIKW - Bezpieczeństwo organizacji, tuszowanie incydentów oraz ignorowanie sygnałów ostrzegawczych
 • 13:20 – 13:50
 • Adam Snarski, Burmistrz Leska - Zarządzanie ryzykiem działania organizacji – określenie zagrożeń i zobowiązania które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów
 • 13:50 – 14:20
 • dr Jolanta Hadera, Mikronika sp. z o.o. - Skuteczność zarządzania ryzykiem w czasie pandemii
 • 14:20 – 14:30       

Przerwa

 • 14:30 – 15:00
 • Leszek Wieciech, KIKB - Standard Kontroli Biznesowej KIKB - szansa uniknięcia uwikłania w oszustwa VAT. 
 • 15:00 – 15:30
 • Kamil Krauschar, Członek Kolegium RIO w Warszawie - Wybrane aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19
 • 15:30 – 16:00
 • Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic - Zagrożenia dla ciągłości działania – identyfikacja zagrożeń, ocena potencjalnych skutków
 • 16:00 – 16:15
 • Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

 

16 czerwca 2021 (środa) ON-LINE

 • 08:50 – 09:00
 • Powitanie uczestników, rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

 

 • 09:00 – 09:30
 • Adam Bela, Ekspert PIKW - Wyzwania w zarządzaniu, ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych, optymalizacja procesów zarządzania 
 • 09:30 – 10:00
 • Krzysztof Wysocki, Head of Innovation LAB @ Oracle Poland, Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji - Sztuczna inteligencja – ryzyko czy szansa
 • 10:00 – 10:30
 • Grzegorz Leopold, CEO w Z-RAYS - Wykorzystaj dane w działaniu. AI zrobi to lepiej, szybciej i taniej
 • 10:30 – 10:40

Przerwa

 • 10:40 – 11:10
 • Ireneusz Suszek, Jacek Wróż, AZ Frame - Zarządzanie i Analiza Danych w Organizacji - pod kątem wykrywania fraudów
 • 11:10 – 11:40
 • Illona Pałka, Agnieszka Reizer, Małopolski Urząd Wojewódzki - Wykorzystanie systemu EZD  
 • 11:40 – 12:10
 • Ryszard Sołowiej, Ekspert PIKW - Nowe Prawo zamówień publicznych  
 • 12:10 – 12:20

Przerwa

 • 12:20 – 12:50
 • Marta Majewska, Burmistrz Hrubieszowa - Rola audytu wewnętrznego w systemie  kontroli zarządczej w czasie pandemii
 • 12:50 – 13:20
 • dr Piotr Pałaszewski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Planowanie strategiczne w policji
 • 13:20 – 13:50
 • Eryk Brodnicki, Centrum Audytu Bezpieczeństwa - RODO w pandemii, ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych w pracy zdalnej
 • 13:50 – 14:00

Przerwa

 • 14:00 – 14:30
 • Karol Kwiatkowski, Dyrektor DAW Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - Samoocena jako narzędzie wspomagające ciągłość działania
 • 14:30 – 15:00
 • Andrzej Kasiński, Ekspert PIKW - Dojrzałość organizacji w kontekście modelu COSO oraz normy ISO 9001
 • 15:00 - 15:30
 • Rafał Krzemień, Prezes PKiN, Przewodniczący Rady Programowej PIKW - Budowanie świadomości i kultury etycznej w dobie pandemii  
 • 15:30 – 15:45
 • Leszek Adamski, prezes zarządu CAKW, dr Katarzyna Kruczek, członek zarządu CAKW - Praktyka kontroli zarządczej – rola CAKW
 • 15:45 – 16:00
 • Podsumowanie konferencji: Adam Chwalisz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Andrzej Kasiński – Ekspert PIKW

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

Udział w dwóch dniach konferencji umożliwia zdobycie:

Jak się zarejestrować?

1. Zgłoś swój akces!
pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz papierowy
albo wypełnij formularz on-line

 

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji
i dalsze informacje e-mailem

 

3. Opłać udział:
skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).

Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

 • Cena promocyjna 249 zł
 • 306,27 zł z VAT
 • do 31 maja 2021 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Zgłoszenie
 • Cena regularna 299 zł
 • 367,77 zł z VAT
 • po 31 maja 2021 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Zgłoszenie

Strefa pobierania

 • Formularz zgłoszeniowy


  POBIERZ
 • Oświadczenie o zwolnieniu z VAT


  POBIERZ 
 • Program konferencji


  POBIERZ 

 


Warunki uczestnictwa

KRAJOWA KONFERENCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Patronat

Organizatorzy

 • logo_wsm_2018

Partnerzy

 

 •  
 •    
 •  
 •  

 

 

Patronat medialny

Prelegenci

Rafał Hryniewicz

 Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. i wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy śledczej oraz przeciwdziałania korupcji. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Wykładowca na kilku uczelniach wyższych. Były oficer Policji i służb specjalnych.

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. i wiceprezes Stowarzyszenia  Praktyków Compliance. Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy śledczej oraz przeciwdziałania korupcji. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Wykładowca na kilku uczelniach wyższych. Były oficer Policji i służb specjalnych.

 • Foto

Poprzednie edycje:

2020: X
Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania

18-19 czerwca 2020 odbyła się X edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania”. 

2019: IX
Kontrola zarządcza – doświadczenia, stan obecny, perspektywy

Tradycyjnie już w Warszawie, w dniach 25- 26 kwietnia 2019 r. odbyła się IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Eksperci podsumowali kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce.

2018: VIII
Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych

24-25 kwietnia 2018 odbyła się już ósma edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych”. 

2017: VII

Tegoroczną Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej zorganizowaliśmy już po raz siódmy. Jej uczestnicy oceniali stan kontroli zarządczej poprzez pryzmat skuteczności wdrożonego systemu w zapobieganiu nadużyciom i korupcji. Omawiając sukcesy i porażki w realizacji ustawy, w efektywnym stosowaniu standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, nie tylko prelegenci, ale i rozdyskutowana – zarówno na sali, jak i w kuluarach – publiczność, szczególną uwagę zwracała na dwa zasadnicze problemy: chaos w aparacie pojęciowym i dokumenty tworzone jedynie jako spełnienie formalnego wymogu.

2016: VI

26 kwietnia 2016 r. zakończyła obrady dwudniowa VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod merytorycznym patronatem ACFE Polska. O ile poprzednie edycje Konferencji skupiały się na podsumowaniu bieżącego stanu realizacji ustawy, sukcesach i porażkach wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, o tyle tegoroczna edycja pozwoliła bliżej przyjrzeć się i przedyskutować zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć, oszustw i korupcji w organizacjach publicznych.

2015: V

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie spotkali się goście V Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Zamysłem tego spotkania było nie tyle „jubileuszowe” podsumowanie stanu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, co przede wszystkim, wymiana zdań, poglądów i doświadczeń z jej wdrażania, ocena jej funkcjonowania oraz podzielenie się pomysłami na poprawę obecnego stanu. Zapraszając do wygłoszenia prelekcji także reprezentantów jednostek spoza sektora finansów publicznych, chcieliśmy zwrócić uwagę na pożytki i korzyści, jakie mogą wyniknąć ze spotkania administracji publicznej   i gospodarki.

2014: IV

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym centrum warszawskiej Starówki odbyła się IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Tematem przewodnim IV Konferencji był tytuł Jakość czy „jakoś”? Cztery lata Kontroli Zarządczej w Polsce. Prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście szeroko rozumianej jakości funkcjonowania reprezentowanych przez nich jednostek administracji publicznej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno jednostek rządowych jak i samorządowych.

2013: III

III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej odbyła się dniach 4-5 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym Centrum warszawskiej Starówki. Tematem przewodnim III Konferencji był Stan obecny a pożądany, ocena Kontroli Zarządczej po trzech latach wdrażania i dotyczył poziomu wdrażanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zapisów prawnych. Wystąpienia prelegentów, reprezentujących zarówno administrację rządową jak i samorządową były próbą oceny wdrażanego systemu poprzez prymat ich doświadczeń.

2012: II

II Krajowa Konferencja - Ocena kontroli zarządczej w Polsce - Doświadczenia w pracy organów kontrolnych w kontekście oceny kontroli zarządczej była kontynuacją Konferencji z 2011 r. której tematem przewodnim były pierwsze kroki w ocenie kontroli zarządczej w Polsce. Tym razem, spotkaliśmy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte przez cały rok naszej pracy.

2011: I

W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce. Konferencja stanowiła swojego rodzaju próbę oceny stanu Kontroli Zarządczej w Polsce po pierwszym roku wdrażania. Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy zmagający się na co dzień z wdrażaniem Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Skontaktuj się z nami

 • adres
  ul. Sienna 93 lok. 35,
  00-815 Warszawa
 • godziny otwarcia:
  Pon - Pt : 08.00 - 17.00
  (ale teraz pracujemy zdalnie!)
 • telefon
  Ireneusz Jabłoński: 695-761-711
  Wioleta Gołaszewska: 533-315-538
  fax 22 620 94 36

  zgloszenia@pikw.pl

do góry