on-line1085.0002-12-2021 - 03-12-202101-12-2021 2
Praktyczne aspekty sporządzenia protokołu kontroli / audytu.

Uczestnicy

 • Kontrolerzy wewnętrzni
 • Audytorzy Wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej
 • Kierownicy korzystający z wyników kontroli i audytu

Cel warsztatów

 • Przekazanie wiedzy na temat sztuki pisania protokołów kontroli, poleceń pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań
 • Przekazanie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji zarówno   w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych  jak też w toku postępowania pokontrolnego – relacje kontrolowany – kontrolujący - kierownictwo
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w trakcie warsztatów

Program warsztatów

 • Zasady etyki zawodowej
 • Znaczenie komunikacji w pracy kontrolera i audytora (warsztaty)
 • Dokumentowanie postępowania kontrolnego (warsztaty)
 • Praktyczne aspekty pisania protokołu kontroli (warsztaty)
 • Ocena jakościowa opracowanych na potrzeby szkolenia  protokołów, poleceń pokontrolnych i sprawozdań (warsztaty)
 • Dyskusja i wnioski
 • Warsztaty – wykonanie praktycznych zadań z zakresu pisania protokołów, poleceń pokontrolnych i komunikowania wyników
 • Omówienie wyników pracy słuchaczy – rady praktyczne
 • Podsumowanie i test

Prowadzący

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów. Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje nieodpłatnie poradnik praktyczny Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:  j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

.........................................  Zapraszamy do udziału ....................................