NADZÓR, KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI

 

Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Waryńskiego 4 Opole
tel. (077) 453 88 79
e-mail: wziip@po.opole.pl



Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 218 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Opolskiej oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) kartę zgłoszenia uczestnictwa, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub lub zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim roku studiów, 2) dwa zdjęcia legitymacyjne.