on-line1185.0014-10-2020 - 15-10-202013-10-2020 17
Właściwy dobór próby jest podstawowym warunkiem skutecznego prowadzenia kontroli w przypadku procesów masowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne przykłady działań kontrolnych, w których prawidłowy dobór próby umożliwia formułowanie istotnych zaleceń pokontrolnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej nadzorującej bieżącą działalność operacyjną oraz pracowników zajmujących się kontrolą: zarówno funkcjonalną jak i wewnętrzną lub zarządczą a także monitorowaniem procesów na bazie dostępnych danych.

Zawiera wiele metod i narzędzi przydatnych w trakcie doboru próby przez osoby prowadzące działania kontrolne, których celem jest identyfikowanie zagrożeń a także dostarczenie informacji zarządczej, istotnej z punktu widzenia doskonalenia jakości i efektywności procesów.  

Cel szkolenia

Zgodnie z deklaracjami, w przypadku wielu organizacji, decyzje dotyczące doskonalenia procesów podejmowane są na podstawie danych, faktów i mierzalnych wyników.

Jednak aby dostarczyć te wyniki potrzebna jest merytorycznie spójna i odpowiednio rozumiana w całej organizacji metodyka postępowania z surowymi danymi pokazującymi zdarzenia w poszczególnych procesach a jednocześnie stanowiącymi wsad do analiz.

Posługiwanie się nieprawidłowo dobranymi próbkami powoduje, że deklaracje odnośnie wykorzystania danych jako podstawowego źródła w podejmowaniu decyzji stają się nie tylko bezwartościowe ale wręcz szkodliwe dla organizacji.

Szkolenie jest skupione na praktycznych aspektach działania osoby kontrolującej, w warunkach procesu masowego. Nie zawiera teorii statystycznych, zasadniczym celem szkolenia jest omówienie różnych przypadków doboru próby na podstawie rzeczywistych przykładów.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Rodzaje danych a rzeczywiste zdarzenia w procesach: bramki czasowe, czynniki segmentacji i stratyfikacji danych,
  • Przypadkowy dobór losowy a inne metody próbkowania: warstwowanie, dobór systematyczny, grupowanie racjonalne,
  • Minimalna próbka reprezentatywna: poziomy i przedziały ufności, przykłady praktyczne zapewnienia reprezentatywności próbki,
  • Analiza czynnikowa próbek, interpretacja wyników kontroli próbek w przypadku różnego rodzaju danych,
  • Przykłady praktyczne zastosowania analizy czynnikowej w kontroli procesu masowego,
  • Zasady prezentacji wyników kontroli, w przypadku analizy czynnikowej, definiowanie czynników istotnych z punktu widzenia optymalizacji procesów i redukcji kosztów.

Osoby prowadzące

Andrzej Kasiński -posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Począwszy od roku 2013 prowadzi działalność jako niezależny konsultant, trener i audytor. Współpracuje z wieloma firmami, w tym z branży usług finansowych.

 

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................