//fb messanger

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Edukacja

Prowadzimy szkolenia stacjonarne, kursy i warsztaty. Oferujemy solidne kursy e-learning na platformie e-PIKW.

Zobacz więcej

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradcze zakresu audytu, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem.

Zobacz więcej

Publikacje

Wydajemy publikacje książkowe, czasopisma, zamieszczamy artykuły na portalach.

Zobacz więcej

Krajowa Lista AW i KW

Prowadzimy Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Zobacz więcej

Wiadomości

Miło nam poinformować, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku, pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej została podpisana umowa o współpracy. Zakres współpracy obejmuje obszary w zakresie: 

  • Inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
  • Komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki;
  • Promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
  • Doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz;
  • Organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych;
  • Organizowania staży i praktyk;
  • Wymiany wiedzy i doświadczeń;
  • Współorganizowania studiów podyplomowych.

Jednym z pierwszych, planowanych działań jest przygotowanie programów i uruchomienie kilku kierunków studiów podyplomowych, które powinny być dostępne w ofercie już od października 2018 r.

 

Zarząd PIKW

 

2018-06-13 | Ważne wydarzenie | Z Polski

2018-03-19 | Ważne wydarzenie | Z Polski

2018-03-14 | Nowości | Rekrutacja

2018-02-27 | Ważne wydarzenie | Z Polski

więcej wiadomości

Najbliższe szkolenia:

zobacz wszystkie

chcesz wiedzieć, co się dzieje?

prowadzimy najważniejsze wydarzenia branżowe

Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

Od kilkunastu lat, we wrześniu organizujemy w Krakowie Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, na którym polscy i zagraniczni goście dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed członkami zarządów i nadzoru, audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Zobacz tegoroczną edycję

Zobacz wszystkie edycje Kongresu

Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Od momentu wprowadzenia ustawą obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, co roku w kwietniu organizujemy w Warszawie Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej, na której przedstawiciele środowisk zobowiązanych podsumowują stan wdrożenia i jakość funkcjonowania tego systemu oraz próbują wypracować praktyczne rozwiązania, pozwalające na jego doskonalenie i efektywne wykorzystanie, w czym wspomagają ich zaproszeni goście ze środowisk naukowych i biznesowych.

Zobacz tegoroczną edycję

Zobacz dotychczasowe edycje

 

Społeczność PIKW

Sprawdź naszą ofertę kursów!

Ostatnio na forum PIKW zobacz forum

Kontakt

Polski Instytut Kontroli
Wewnętrznej sp. z o.o. 

ul. Sienna 93 lok. 35, 

00-815 Warszawa,

tel. 22 654 10 44

faks 22 620 94 36

biuro@pikw.pl

więcej
//fb messenger