9:00 - 9:30 Rozpoczęcie Kongresu

9:30 - 11:15 Blok I

11:30 - 13:25 Blok II

13:50 – 16:00 Blok III

15:30 - 16:00      Pytania, Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie I dnia kongresu

 

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.