Edycja w formule ONLINE 

Szanowni Państwo,

Jubileuszowy XX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, zaplanowaliśmy w tym roku 28-29 października 2021r - Online. Ponownie we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowujemy dla Państwa wydarzenie, które również w tym roku ze względów ciągłej niepewności organizacyjnej  zmuszeni byliśmy przenieść do sieci. 

Jubileusz jaki obchodzimy w tym roku, to jubileusz nas wszystkich. To jubileusz Państwa, uczestników, dzięki którym Kongres istnieje, mógł się rozwijać na przestrzeni lat i wspólnie dotrwaliśmy do obecnej jego edycji. W tym roku wydarzenie to będziemy obchodzili wirtualnie, pozostajemy jednak z nadzieją, że już XXI Kongres będzie możliwy do realizacji w formie tradycyjnej.

Kongres, który ma już prawie 20-letnią tradycję i jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w kraju, stwarza możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów. Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Dotychczas mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów i uczestników z kilkunastu krajów świata, m.in. Belgii, Czech, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Kataru, Norwegii, ZEA, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i wielu innych. 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia i dołączenia do grona uczestników.

 • Audyt wewnętrzny
 • Antykorupcja
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Compliance
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Etyka
 • Governance
 • Kontrola wewnętrzna  
 • RODO
 • Systemy i narzędzia antyfraudowe
 • Whistleblowing
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Kontrolerów Finansowych
 • Specjalistów obszarów powiązanych
 • calendar-on-day-17 Już 19 edycji za nami!
 • Od 2002 roku
 • średnio20 prelegentów,10 godzin prelekcji/edycję 
 • 12 punktów PUK
  12 punktów CPE (2 pkt etyka) 

Międzynarodowy Kongres - warunki uczestnictwa

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Jak się zarejestrować?
1. Zgłoś swój akces!
pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz papierowy
albo wypełnij formularz on-line 

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji
i dalsze informacje e-mailem

3. Opłać udział: skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).

Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.


*12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW

*12 punktów CPE (w tym 2 pkt etyka) - akredytowane przez NASBA / PIKW Registry ID:129051

Promocja: 650 zł netto

do końca września
(cena regularna: 750 zł netto/os.)

 • Dostęp online do transmisji z dwóch dni Kongresu
 • Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 • Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 • 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 • Dostęp do 24 numeru KontrolerInfo (wersja elektroniczna)
 • Dostęp na platformie PIKW do materiałów konferencyjnych przez 6 miesięcy
 • X

 

GRUPA 3 os.: 1 800 zł netto

Chcesz zgłosić więcej osób? ZAPYTAJ O CENĘ - przed dokonaniem zgłoszenia napisz do nas: zgloszenia@pikw.pl

 • Dostęp online do transmisji z dwóch dni Kongresu
 • Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 • Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 • 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 • Dostęp do 24 numeru KontrolerInfo (wersja elektroniczna)
 • Dostęp na platformie PIKW do materiałów konferencyjnych przez 6 miesięcy
 • Licencja na grupowe uczestnictwo

 


strefa pobierania


Prelegenci

Rafał Hryniewicz

Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO 27001. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

Leszek Adamski

Mgr inż. organizator przemysłu, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów zarządzania finansami oraz audytu i kontroli wewnętrznej.

dr Piotr Hac

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, funkcjonariusz Policji w latach 1993-2016, inspektor w stanie spoczynku, były Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, ekspert Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, w przeszłości wielokrotnie prowadził i nadzorował sprawy dotyczące podejrzenia korupcji, autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, aktualnie wykładowca akademicki.

Sven Hirsekorn

Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Hamburger Hafen und Logistik AG
Rozpoczął karierę w branży konsultingowej i doradzał klientom w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zgodności i ładu korporacyjnego. Z sukcesem budował zespoły działające globalnie i przekształcał funkcje audytu wewnętrznego w jednostki proaktywne i przynoszące wartość dodaną. Wykorzystuje swoje umiejętności międzykulturowe, które doskonalił podczas licznych projektów, w ramach których odwiedził ponad 50 krajów na całym świecie.

Dariusz Kozłowski

Wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Polska #183.Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej ds. przeciwdziałania korupcji i zarządzania ryzykiem w obszarze compliance.Były funkcjonariusz policji i służb specjalnych.

płk dr Piotr Potejko

Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
W latach 2009-2012 adiunkt Katedry Kryminalistyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związany również ze służbami specjalnymi, wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia, Doradca Szefa, Pełnomocnik ds. organizacji Szczytu NATO w Warszawie.

Gerald Wittenzellner

Zastępca CAE w Schaeffler AG
Z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie audytu wewnętrznego specjalizuje się w projektowaniu procesów audytu wewnętrznego, raportowaniu i zapewnianiu jakości w audycie wewnętrznym. Gerald Wittenzellner jest absolwentem wydziału prawa i ekonomii. Posiada certyfikaty Certified Internal Auditor (CIA) oraz Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Certyfikowany Audytor Systemów Audytu Wewnętrznego (IIA Oddział Niemcy).

Joseph Carson

CISSP, Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i doradztwa, CISO, Thycotic Centrify
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i etyczny haker z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, specjalizującym się w blockchain, bezpieczeństwie punktów końcowych, bezpieczeństwie sieciowym, bezpieczeństwie aplikacji i wirtualizacji, kontroli dostępu i zarządzaniu kontami uprzywilejowanymi. Joseph jest certyfikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych (CISSP).

Jan Klima

Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Andrea Bielska

Zajmuje się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy od ponad 12 lat. Swoją karierę zaczęła w Citibank International jako analityczka ds. Monitoringu Transakcji. Następnie pracowała w Citibanku w Londynie, gdzie była oficerką ds. zgodności. W 2013 zasiliła szeregi zespołu Forensic w KPMG w Wielkiej Brytanii. W 2018 została dyrektorką w dziale Forensic Deloitte CE, gdzie zarządzała zespołami ds. przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Obecnie Andrea jest kierowniczką Audytu ds. Przestępstw Finansowych w Nordea.

Tomasz Urbaniak

Pułkownik rezerwy, właściciel firmy Insigilo, konsultant ds. obsługi sygnalistów

Artur Gębicz

CFE, C)DFE, LA ISO 27001, LA ISO 22301, biegły sądowy, licencjonowany detektyw, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT, IPS-SGB, gdzie nadzoruje przeprowadzanie audytów IT w blisko 200 bankach spółdzielczych. Wcześniej Zastępca Dyrektora Audytu w banku komercyjnym. Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów informatycznych w sektorze finansowym oraz telekomunikacyjnym. Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania informatyk.

Michał Kubista

Firma QBISTA

Artur Rudy

Senior IT Auditor, Grupa PZU
Z wykształcenia inżynier informatyk. Od kilkunastu lat jako audytor IT / bezpieczeństwa IT związany jest z dużymi organizacjami sektora publicznego i finansowego. W kręgu zainteresowań tematyka GRC (Governance, Risk management and Compliance).

Jacek Wróż

Data Governance Director, AZ Frame
Pracuje w IT od ponad 25 lat. Systemami klasy Hurtownia Danych, systemami BI zajmuje się od końca lat 90-tych. Pełnił rolę architekta, projektanta i Project Managera w projektach wdrażania narzędzi BI,systemów Hurtowni Danych migracji danych i systemów klasy Customer Information System.

Tomasz Kruk

Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów MBA University of Minnesota - Carlson School of Management oraz Advanced Compliance Academy na University of California, Berkeley - School of Law. Wprowadza i zarządza programami compliance w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Wykładał na uczelniach w Polsce, jak i za granicą. Prelegent wielu międzynarodowych konferencji poświęconych korupcji i compliance. Autor publikacji o programach compliance. Od 2011 w Szwajcarii.


Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl