Edycja w formule ONLINE 

Szanowni Państwo,

Jubileuszowy XX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, zaplanowaliśmy w tym roku 28-29 października 2021r - Online. Ponownie we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowujemy dla Państwa wydarzenie, które również w tym roku ze względów ciągłej niepewności organizacyjnej  zmuszeni byliśmy przenieść do sieci. 

Jubileusz jaki obchodzimy w tym roku, to jubileusz nas wszystkich. To jubileusz Państwa, uczestników, dzięki którym Kongres istnieje, mógł się rozwijać na przestrzeni lat i wspólnie dotrwaliśmy do obecnej jego edycji. W tym roku wydarzenie to będziemy obchodzili wirtualnie, pozostajemy jednak z nadzieją, że już XXI Kongres będzie możliwy do realizacji w formie tradycyjnej.

Kongres, który ma już prawie 20-letnią tradycję i jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w kraju, stwarza możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów. Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Dotychczas mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów i uczestników z kilkunastu krajów świata, m.in. Belgii, Czech, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Kataru, Norwegii, ZEA, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i wielu innych. 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia i dołączenia do grona uczestników.

 • Audyt wewnętrzny
 • Antykorupcja
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Compliance
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Etyka
 • Governance
 • Kontrola wewnętrzna  
 • RODO
 • Systemy i narzędzia antyfraudowe
 • Whistleblowing
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Kontrolerów Finansowych
 • Specjalistów obszarów powiązanych
 • calendar-on-day-17 Już 19 edycji za nami!
 • Od 2002 roku
 • średnio20 prelegentów,10 godzin prelekcji/edycję 
 • 12 punktów PUK
  12 punktów CPE (2 pkt etyka) 

Międzynarodowy Kongres - warunki uczestnictwa

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Jak się zarejestrować?
1. Zgłoś swój akces!
pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz papierowy
albo wypełnij formularz on-line 

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji
i dalsze informacje e-mailem

3. Opłać udział: skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).

Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.


*12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW

*12 punktów CPE (w tym 2 pkt etyka) - akredytowane przez NASBA / PIKW Registry ID:129051

Cena: 750 zł netto

 

 • Dostęp online do transmisji z dwóch dni Kongresu
 • Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 • Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 • 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 • Dostęp do 24 numeru KontrolerInfo (wersja elektroniczna)
 • Dostęp na platformie PIKW do materiałów konferencyjnych przez 6 miesięcy
 • X

 

GRUPA 3 os.: 1 800 zł netto

Chcesz zgłosić więcej osób? ZAPYTAJ O CENĘ - przed dokonaniem zgłoszenia napisz do nas: zgloszenia@pikw.pl

 • Dostęp online do transmisji z dwóch dni Kongresu
 • Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 • Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 • 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 • Dostęp do 24 numeru KontrolerInfo (wersja elektroniczna)
 • Dostęp na platformie PIKW do materiałów konferencyjnych przez 6 miesięcy
 • Licencja na grupowe uczestnictwo

 

Program Kongresu

Dzień 1

9:00 - 9:30 Rozpoczęcie Kongresu

 • 08:50 - 09:00
 • Rejestracja Uczestników
 •  
 • 9:00 - 9:30
 • Otwarcie Kongresu. Powitanie Uczestników

 • Piotr Grzybowski i Ireneusz Jabłoński - Zarząd PIKW /. . ..  . . .. ...  .. ... .. . Rafał Krzemień – Przewodniczący Rady Programowej PIKW

9:30 - 11:15 Blok I

 • 9:30 - 10:00
 • Co jeszcze możemy zrobić? Propozycje zmian w polskim systemie zwalczania korupcji

 • dr Piotr Hac, Adiunkt Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (Polska)
 • 10:00 - 10:30
 • Pułapki w audycie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy – od skomplikowanej technologii, poprzez brak kompetencji, do wymogów prawnych
 • Andrea Bielska, Kierowniczka  Audytu ds. Przestępstw Finansowych w Nordea Group (Wielka Brytania/Polska)
 • 10:30 – 11:00
 • Niedoszacowany wpływ na ryzyko w bezpieczeństwie informacji – kompetencje, świadomość i co jeszcze….?
 • Michał Kubista, Firma QBISTA (Polska)
 • 11:00 – 11:15
 • Panel dyskusyjny, pytania
 • Prowadzący - Alicja Hoc-Rolińska / Krzysztof Wojtczak
 • 11:15 - 11:30
 • Przerwa
 •  

11:30 - 13:25 Blok II

 • 11:30 - 12:10
 • Korzyści płynące z technik opartych na danych (eksploracja procesów i sztuczna inteligencja) dla działów audytu wewnętrznego
 • Sven Hirsekorn, Dyrektor Audytu Wewnętrznego w HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG (Niemcy)
 • 12:10 – 12:30
 • Wykrywanie fraudów i nadużyć poprzez poprawę jakości danych w organizacji z wykorzystaniem technologii baz grafowych oraz dedykowanych narzędzi jak "Graph-IQ” autorstwa AZ Frame.

 • Jacek Wróż, Data Governance Director, AZ Frame (Polska)

 • 12:30 - 12:50
 • Dane jako nowe aktywa w firmie
 • Dorota Sokołowska, Departament Współpracy z Biznesem, Architektury i Projektów IT, Polkomtel / Ireneusz Suszek Chief Sales & Marketing Officer/Współzałożyciel AZ Frame

 • 12:50 – 13:10
 • Jak wycenić wartość danych w organizacji
 • dr Karol Przanowski, SGH (Polska)

 • 13:10 - 13:25
 • Panel dyskusyjny, pytania
 • Prowadzący - Alicja Hoc-Rolińska / Krzysztof Wojtczak
 • 13:25 - 13:50
 • Przerwa
 •  

13:50 – 16:00 Blok III

 • 13:50 – 14:20
 • Bezpieczeństwo antykorupcyjne organizacji – uwagi praktyczne dotyczące audytu i kontroli
 • Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (Polska)

 • 14:20 – 14:50
 • Odkrywanie i interpretowanie informacji a działalność  audytu wewnętrznego
 • Grzegorz Zieliński, Ekspert PIKW (Polska)
 • 14:50 – 15:10
 • Wprowadzenie do ACFE 
 • Tim Harvey, CFE - Global Head of Chapter Development ACFE

 • 15:10 – 15:30
 • Organizacja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego: gminach i powiatach. Oceny Ministerstwa Finansów, ustalenia kontroli Najwyższej Izby Kontroli, a obserwacje własne.
 • Leszek Adamski - prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej – CAKW.
 •  

15:30 - 16:00      Pytania, Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie I dnia kongresu

 

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

 

 

Dzień 2

9:00 - 9:10 Rozpoczęcie II dnia Kongresu

 • 08:50 - 09:00
 • Rejestracja
 •  
 • 9:00 - 9:10
 • Powitanie uczestników.

 • Otwarcie drugiego dnia kongresu

9:10 - 10:55 Blok IV

 • 9:10 - 9:40
 • Konsekwencje pandemii na zarządzanie firmą w przyszłości
 • płk dr Piotr Potejko, Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (Polska)

 • 9:40 - 10:10
 • „Audyt w audycie” - wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego
 • Gerald Wittenzeller, Zastępca CAE w Schaeffler AG (Niemcy)

 • 10:10 – 10:40
 • Jak zrozumieć, ocenić (i udoskonalić) stan cyberbezpieczeństwa organizacji – wykorzystanie ekosystemu CIS (the Center for Internet Security)
 • Artur Rudy, Senior IT Auditor, Grupa PZU (Polska)
 • 10:40 – 10:55
 • Panel dyskusyjny, pytania
 • Prowadzący - Alicja Hoc-Rolińska / Krzysztof Wojtczak
 • 10:55 - 11:10
 • Przerwa
 •  

11:10 - 13:00 Blok V

 • 11:10 - 11:45
 • Od zera do pełnego administratora domeny: prawdziwa historia ataku ransomware

 • Joseph Carson, Główny analityk bezpieczeństwa i doradca szefa bezpieczeństwa IT, Thycotic (Estonia)

 • 11:45 – 12:15
 • Możliwości i ograniczenia w śledzeniu przepływu kryptowalut pochodzących z przestępstw
 • Jan Klima, Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Komenda Wojewódzka Policji W Krakowie (Polska)

 • 12:15 – 12:50
 • Compliance wczoraj i dziś
 • Tomasz Kruk, Praktyk, specjalista w dziedzinie korupcji i compliance (Szwajcaria/Polska)

 • 12:50 - 13:00
 • Panel dyskusyjny, pytania
 • Prowadzący - Alicja Hoc-Rolińska / Krzysztof Wojtczak
 • 13:00 - 13:30
 • Przerwa
 •  

13:30 – 16:00 Blok VI

 • 13:30 – 14:00
 • Identyfikacja zagrożeń informacyjnych i ocena ryzyka bezpieczeństwa biznesu w procesie zarządzania zgodnością
 • płk (rez.) Tomasz Urbaniak, ekspert ds. bezpieczeństwa, dyplomowanym analityk compliance i AML/CFT oraz konsultant ds. obsługi sygnalistów, właściciel „Insigilo - Compliance & Security Management (Polska)

 • 14:00 – 14:30
 • Whistleblowing – jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
 • Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform (Polska)

 • 14:30 – 15:00
 • Ład bezpieczeństwa w organizacji
 • Iwona Bogucka - Kierująca audytem wewnętrznym w jednostce administracji rządowej

 • 15:00 – 15:20
 • Żyję bezpieczniej
 • Mariusz Piętka, Wiceprezes Grom Global Operations Holding sp. z o.o. (Polska)
 • 15:20 - 15:55
 • Pytania , Dyskusja, Wnioski i podsumowanie Kongresu
 • Prowadzący - Alicja Hoc-Rolińska / Krzysztof Wojtczak / Leszek Adamski

15:55 - 16:00 ZAKOŃCZENIE 20 KONGRESU

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

strefa pobierania

Prelegenci

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. i wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy śledczej oraz przeciwdziałania korupcji. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Wykładowca na kilku uczelniach wyższych. Były oficer Policji i służb specjalnych.

Leszek Adamski

Mgr inż. organizator przemysłu, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów zarządzania finansami oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Wieloletni dyrektor finansowy, członek zarządów i rad nadzorczych spółek i komisji rewizyjnych stowarzyszeń, audytor wewnętrzny w sektorze publicznym, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

dr Piotr Hac

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, funkcjonariusz Policji w latach 1993-2016, inspektor w stanie spoczynku, były Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, ekspert Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, w przeszłości wielokrotnie prowadził i nadzorował sprawy dotyczące podejrzenia korupcji, autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, aktualnie wykładowca akademicki.

Sven Hirsekorn

Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Hamburger Hafen und Logistik AG
Rozpoczął karierę w branży konsultingowej i doradzał klientom w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zgodności i ładu korporacyjnego. Z sukcesem budował zespoły działające globalnie i przekształcał funkcje audytu wewnętrznego w jednostki proaktywne i przynoszące wartość dodaną. Wykorzystuje swoje umiejętności międzykulturowe, które doskonalił podczas licznych projektów, w ramach których odwiedził ponad 50 krajów na całym świecie.

Dariusz Kozłowski

Wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Polska #183.Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej ds. przeciwdziałania korupcji i zarządzania ryzykiem w obszarze compliance.Były funkcjonariusz policji i służb specjalnych.

płk dr Piotr Potejko

Pułkownik rezerwy ABW, dr n. humanistycznych, prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ASIS International Poland Chapter.Były doradca zarządu ds. bezpieczeństwa DELOITTE w Polsce. Wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, Doradca Szefa, Pełnomocnik ds.organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Licencjonowany detektyw, Doradca Red HisPol/UNED ds.bezpieczeństwa

Gerald Wittenzellner

Zastępca CAE w Schaeffler AG
Z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie audytu wewnętrznego specjalizuje się w projektowaniu procesów audytu wewnętrznego, raportowaniu i zapewnianiu jakości w audycie wewnętrznym. Gerald Wittenzellner jest absolwentem wydziału prawa i ekonomii. Posiada certyfikaty Certified Internal Auditor (CIA) oraz Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Certyfikowany Audytor Systemów Audytu Wewnętrznego (IIA Oddział Niemcy).

Grzegorz Zieliński

Ekspert PIKW. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego i kontrolera. Kierował zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej oraz komórki ds. bezpieczeństwa w jsfp oraz agencji wykonawczej. Audytor wiodący ISO 27001. Aktualnie pracuje jako inspektor ochrony danych i konsultant.

Joseph Carson

CISSP, Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i doradztwa, CISO, Thycotic Centrify
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i etyczny haker z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, specjalizującym się w blockchain, bezpieczeństwie punktów końcowych, bezpieczeństwie sieciowym, bezpieczeństwie aplikacji i wirtualizacji, kontroli dostępu i zarządzaniu kontami uprzywilejowanymi. Joseph jest certyfikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych (CISSP).

Jan Klima

Od 30 lat w Policji, analityk kryminalny, specjalizuje się w rozpoznaniu i zwalczaniu cyberprzestępczości. W latach 2004-2012 Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego, obecnie Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Interesuje się najnowszymi osiągnięciami branży komputerowej służącymi do popełniania przestępstw, wykorzystaniem socjotechniki w atakach na operatorów infrastruktury IT oraz kryptowalutami jako środkiem do prania pieniędzy.

Andrea Bielska

Zajmuje się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy od ponad 12 lat. Swoją karierę zaczęła w Citibank International jako analityczka ds. Monitoringu Transakcji. Następnie pracowała w Citibanku w Londynie, gdzie była oficerką ds. zgodności. W 2013 zasiliła szeregi zespołu Forensic w KPMG w Wielkiej Brytanii. W 2018 została dyrektorką w dziale Forensic Deloitte CE, gdzie zarządzała zespołami ds. przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Obecnie Andrea jest kierowniczką Audytu ds. Przestępstw Finansowych w Nordea.

płk (rez.) Tomasz Urbaniak

Ekspert ds. bezpieczeństwa, dyplomowany analityk compliance i AML/CFT oraz konsultant ds. obsługi sygnalistów, właściciel „Insigilo - Compliance & Security Management”, wykładowca Compliance na Studiach Podyplomowych UE w Poznaniu. Posiada doświadczenie eksperckie wynikające ze służby na kolejnych, wyższych szczeblach kierowniczych. Zarządzał procesami compliance i polityki bezpieczeństwa informacji. Specjalizował się w obsłudze sygnalistów, prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń oraz postępowań dyscyplinarnych

Michał Kubista

Firma QBISTA; Auditor systemów zarządzania wg norm ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 31000, 45001, czynnie działający od roku 1996. Zdobywał doświadczenie praktyczne jako auditor, trener, pełnomocnik, konsultant, inspektor ochrony danych.

Artur Rudy

Senior IT Auditor, Grupa PZU
Z wykształcenia inżynier informatyk. Od kilkunastu lat jako audytor IT / bezpieczeństwa IT związany jest z dużymi organizacjami sektora publicznego i finansowego. W kręgu zainteresowań tematyka GRC (Governance, Risk management and Compliance).

Jacek Wróż

Data Governance Director, AZ Frame
Pracuje w IT od ponad 25 lat. Systemami klasy Hurtownia Danych, systemami BI zajmuje się od końca lat 90-tych. Pełnił rolę architekta, projektanta i Project Managera w projektach wdrażania narzędzi BI,systemów Hurtowni Danych migracji danych i systemów klasy Customer Information System.

Tomasz Kruk

Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów MBA University of Minnesota - Carlson School of Management oraz Advanced Compliance Academy na University of California, Berkeley - School of Law. Wprowadza i zarządza programami compliance w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Wykładał na uczelniach w Polsce, jak i za granicą. Prelegent wielu międzynarodowych konferencji poświęconych korupcji i compliance. Autor publikacji o programach compliance. Od 2011 w Szwajcarii.

Mariusz Piętka

Wiceprezes GGO (Grom Global Operations sp. z o.o.). W strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a następnie w Urzędzie Ochrony Państwa współtworzył struktury do walki z międzynarodowym terroryzmem. Tworzył i dowodził strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo jednostki GROM. Był Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Był Szefem Ochrony na Warszawskim Okęciu w firmie LOT Catering. Tworzył od podstaw ogólnopolskie struktury Wywiadu Skarbowego.

dr Karol Przanowski

SGH, Adiunkt w Zakładzie Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych w Instytucie Statystyki i Demografii. Magister matematyki i doktor fizyki na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją działalnością stara się łączyć badania naukowe nad Credit Scoring z praktycznymi zastosowaniami w środowisku bankowym i ogólnie instytucji finansowych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i analizie portfeli kredytów konsumenckich, ich symulacji i modelowaniu różnych procesów.

Dorota Sokołowska

Enterprise Architect - Architekt Domeny IT, Departament Współpracy z Biznesem, Architektury i Projektów IT, Polkomtel. Od ponad 17 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. Koncentruje się na rozwoju modeli danych, procesach data management i data governance oraz na rozwoju technologii M2M i IoT, z zainteresowaniem śledząc innowacyjne rozwiązania pojawiąjące się w świecie IT w różnych sektorach gospodarki. Zdobyła doświadczenie w szeregu projektów transformacyjnych.

Tim Harvey

CFE, Globalny Szef Rozwoju ACFE. Tim dołączył do Metropolitan Police w styczniu 1979 r.
Był detektywem pracującym w Londynie. W 1993 r. dołączył do New Scotland Yard jako Detektyw Inspektor i kierował zespołem dochodzeniowym w Fraud Squad. Odpowiadał za kilka zespołów, w tym ds. sztuki i antyków, korupcji w sektorze publicznym, prania brudnych pieniędzy i oszustw. Przewodniczył Krajowej Grupie Roboczej Śledczych Finansowych. Pracuje obecnie jako konsultant i pełni funkcję Global Chapter Liaison dla ACFE.

Alicja Hoc-Rolińska

Prowadząca Kongres
Mgr administracji, doświadczony Kontroler Wewnętrzny z wieloletnim stażem w administracji samorządowej, z praktyką w audycie wewnętrznym, posiadająca uprawnienia Audytora Wewnętrznego, ekspert PIKW, członek Stowarzyszenia CAKW, absolwenta studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z PIKW.

Krzysztof Wojtczak

Prowadzący Kongres
Mgr inż. organizator przemysłu jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Technologicznego i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Ekspert PIKW, trener warsztatów z zakresu organizacji i zarządzania, planowania strategicznego i marketingowego. Certyfikowany konsultant TQM nominowany przez Japanese Standards Association oraz Japanese International Cooperation Association.

Podziękowania / Rozstrzygnięcie KONKURSU / Fotorelacja

 

Szanowni Państwo, 

20 Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw przeszedł do historii.

 

To druga edycja zrealizowana w standardzie wirtualnym, która przyciągnęła w tym roku łącznie ponad 240 uczestników.

Dziękujemy wszystkim Państwu, Uczestnikom, którzy wzięli w nim udział i współtworzyli z nami tą jubileuszową edycję. 

Podczas 2 dni obrad, 23 prelegentów poruszyło 21 tematów obejmujących 10 obszarów tematycznych, którymi nasi goście starali się Państwa zainteresować i mamy nadzieję, że każdy z Państwa znalazł wśród tych propozycji coś dla siebie.

Mamy nadzieję że przygotowaliśmy dla Państwa ciekawy program tematyczny, a formuła i oprawa wydarzenia sprzyjała dobrej atmosferze jego odbioru i poczuciu dobrze zainwestowanego i poświęconego czasu.

✔Liczymy, że za rok spotkamy się w podobnym gronie uzupełnionym o kolejnych nowych uczestników, a my ze swojej stromy dołożymy wszelkich starań aby ponownie zaproponować ciekawą formułę program tak aby spełnić Państwa oczekiwania.

 

Ogromne Podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy dla wszystkich, którzy byli z nami w tym roku, a w szczególności:

 

Wspaniałym Prelegentom za przygotowanie i wygłoszenie prelekcji /przedstawiamy w kolejności wystąpień /;

 • dr Piotr Hac,
 • Andrea Bielska,
 • Michał Kubista,
 • Sven Hirsekorn
 • Jacek Wróż,
 • Dorota Sokołowska,
 • Ireneusz Suszek,
 • dr Karol Przanowski,
 • Dariusz Kozłowski,
 • Grzegorz Zieliński,
 • Tim Harvey,
 • Leszek Adamski,
 • płk dr Piotr Potejko,
 • Gerald Wittenzellner,
 • Artur Rudy,
 • Joseph Carson,
 • Jan Klima,
 • Tomasz Kruk,
 • płk (rez.) Tomasz Urbaniak,
 • Rafał Hryniewicz,
 • Iwona Bogucka,
 • Mariusz Piętka

Patronom Merytorycznym:

 • ACFE Polska
 • ISACA Warsaw Chapter 

Partnerom:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • e nform,
 • AZ Frame,
 • Techne,
 • CAKW, 
 • GGO 
 • KontrolerInfo

--------------

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

Podczas Kongresu przygotowaliśmy dla Państwa Jubileuszowy Konkurs, który przeprowadziliśmy drugiego dnia / 29.10/ na zakończenie obrad. 

Pytania do konkursu zostały przygotowane na podstawie prelekcji i przedstawionych prezentacji  podczas 20 Kongresu.

Poniżej przedstawiamy Nagrody, Warunki konkursu, Pytania i odpowiedzi oraz Laureatów Konkursu. 

 

Nagrody

Do wygrania były: 

 1. Karta podarunkowa do sieci sklepów AGD RTV o wartości 500 zł 
 2. Karta podarunkowa do sieci sklepów drogeryjnych o wartości 300 zł 
 3. Karta podarunkowa do sieci sklepów jubilerskich o wartości 300 zł 
 4. Karta podarunkowa do sieci sklepów książka /muzyka/film o wartości 200zł
 5. Opaska/zegarek sportowy renomowanej firmy /Smartband/ 
 6. Ekskluzywny długopis renomowanej firmy artykułów piśmiennych. 

oraz kilka nagród pocieszenia od PIKW. 

 

Warunki: 

Należało na czacie w trakcie trwania Kongresu udzielić co najmniej dwóch poprawnych odpowiedzi na wybrane z podanych 11.

Na pomarańczowo podane są poprawne odpowiedzi.

  

 

Laureaci: 

- wymieniamy skróty jakimi posługiwali się Państwo korzystając z czatu; 

- Nazwiska laureatów zamieszczamy za ich zgodą

- kolejność wymienionych laureatów odpowiada kolejności wygranych nagród powyżej;

- w nawiasie wymienione są odpowiedzi tych osób ( nr pyt.-odp., nr pyt.-odp.) 

 1. Pani Bogumiła Wileńska         - Bogumiła058 (2-18; 6-Polityka)
 2. Pan Piotr Dzbański                  - Piotr114 (1-5800; 2-18)
 3. Pan Przemysław Milanowski  - Przemysław112 (1-5800; 9-12)
 4. Pani Dorota Trzcińska             - Dorota087 (2-18; 9-12)
 5. Pani Ewa Kostrzyńska             - Ewa070 (9-12; 10-Polonez)
 6. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx          - Grażyna136 (2-18; 10-Polonez FSO)

historia chatu /odpowiedzi

pdf rejestr_chat_konkurs

 

Gratulujemy!

Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia formy przekazania nagród. 

--------------------

FOTORELACJA:

 XX Międzynarodowy Kongres ONLINE 28-29 października 2021

 

 


Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl