logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Kontakt

Kontakt

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o.  

ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa

    

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

l KRS 0000259063  l  REGON 010802022  l   NIP 521-10-05-847  l   Kapitał zakładowy 250.000,00 zł l tel. 22 654 10 44  l  faks 22 620 94 36 l adres e-mail biuro@pikw.pl l strona internetowa www.pikw.pl l facebook l


 

Zarząd

 • Ireneusz Jabłoński - Członek Zarządu
 • Piotr Grzybowski - Członek Zarządu

Sekretariat  tel. 22 654 10 44  adres mail biuro@pikw.pl

Biuro Audytu i Usług Doradczych 

 • Ireneusz Jabłoński - Dyrektor Operacyjny, tel. 22 654 10 44, tel. kom. 695 761 711,  i.jablonski@pikw.pl

Zespół Szkoleń 

 • Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń, tel. 22 654 10 44 / tel. kom. 533 220 400 j.juchnowicz@pikw.pl 
 • Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń, tel. 22 620 95 40 / tel. kom. 533 606 007 u.kaminska@pikw.pl 
 • Wioleta Gołaszewska - Specjalista ds. Szkoleń, tel. 22 620 91 70 / tel. kom. 533 315 538 w.golaszewska@pikw.pl 
 • Martyna Kazimierczuk - Specjalista ds. Szkoleń, tel. 22 620 91 70 / tel. kom. 533 960 400, m.kazimierczuk@pikw.pl 
 • Wakat - Specjalista ds. Szkoleń, tel. 22 620 91 70 / tel. kom. 533 520 620, 

PIKW POŁUDNIE - Filia Bielsko-Biała  

 • Robert Słoniec - Dyrektor Regionalny PIKW Południe  tel. 509 462 787 r.sloniec@pikw.pl 
 • Katarzyna Kruczek - Dyrektor Regionalny PIKW Południe  tel. 795 633 349  k.kruczek@pikw.pl 

Marketing i Reklama

 • Specjalista ds. Marketingu, tel. 22 620 91 70 
 • Szkolenia, Kursy - Marketing i Reklama biuro@pikw.pl

Kadry i Administracja

 • Maria Jabłońska - Kierownik ds. Organizacyjno-Personalnych, tel. 22 654 10 44 m.jablonska@pikw.pl

Księgowość

 • Anna Bors -  Główna Księgowa, tel. 22 654 10 44 biuro@pikw.pl 

Wydawnictwo KontrolerINFO

 


 

Wyślij wiadomość:

 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Mapka dojazdu :