9:00 - 9:10 Rozpoczęcie II dnia Kongresu

9:10 - 10:55 Blok IV

11:10 - 13:00 Blok V

13:30 – 16:00 Blok VI

15:55 - 16:00 ZAKOŃCZENIE 20 KONGRESU

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.