1. Międzynarodowy Kongres

2. Wstęp

Szanowni Państwo,

XXI Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. Po przerwie wracamy do Krakowa na Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Dobrze znany wielu z Państwa Kongres ma już ponad dwudziestoletnią tradycję, ale wciąż jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Co roku stwarza on możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów. Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance. Dotychczas mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów i uczestników zarówno z Polski, jak i z całego świata. 

Wśród tegorocznych tematów znajdą się między innymi:

 • Audyt śledczy
 • Audyt wewnętrzny
 • Antykorupcja
 • Bezpieczeństwo informacji
 • COSO
 • Compliance
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Etyka
 • Governance
 • Kontrola wewnętrzna
 • Monitorowanie  
 • RODO
 • Systemy i narzędzia antyfraudowe
 • Whistleblowing
 • Zarządzanie ryzykiem

Kongres jest dedykowany dla:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Kontrolerów Finansowych
 • Specjalistów obszarów powiązanych

3. Short

 • calendar-on-day-17 Już 20 edycji za nami!
 • Od 2002 roku
 • średnio20 prelegentów,10 godzin prelekcji/edycję 
 • 12 punktów PUK
  12 punktów CPE (2 pkt etyka) 

5. Cennik


 1. STANDARD
 2. 1485 ZŁ NETTO
  oferta obowiązuje do 15.09.2022 (cena regularna to 1650 zł netto)
 3. Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 5. 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 6. X
 7. X
 8. ZGŁASZAM SIĘ

 1. PREMIUM
 2. 1650 ZŁ NETTO
  oferta obowiązuje do 15.09.2022 (cena regularna to 1850 zł netto)
 3. Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 5. 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 6. Uroczysta kolacja
 7. Rabaty na usługi PIKW oraz Partnerów
 8. ZGŁASZAM SIĘ

 1.  GRUPOWY (przy zgłoszeniu min. 3 osób)
 2. WYCENA INDYWIDUALNA
  oferta obowiązuje do 31.08.2022 (cena regularna to 1450 zł netto/os.)
 3. Materiały pokonferencyjne w wersji elektronicznej
 4. Elektroniczny certyfikat potwierdzający udział
 5. 12 punktów CPE oraz 12 punktów PUK
 6. Uroczysta kolacja
 7. Rabaty na usługi PIKW oraz Partnerów
 8. ZGŁASZAM SIĘ

4a. Zgłoszenie

Jak się zarejestrować?
1. Zgłoś swój akces!
Pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz papierowy (pdf) dostępny poniżej w STREFIE POBIERANIA lub wypełnij formularz on-line dostępny pod wybranym pakietem "ZGŁASZAM SIĘ".

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 września 2022 r.

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji i dalsze informacje e-mailem.

3. Opłać udział: skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).

Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.


*12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW

*12 punktów CPE (w tym 2 pkt etyka) - akredytowane przez NASBA / PIKW Registry ID:1290514. Warunki

Prowadzący Kongres

Prowadzący Kongres

Alicja Hoc-Rolińska

Prowadząca Kongres
Mgr administracji, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu Audytora Wewnętrznego wskazane w art. 286 ustawy o finansach publicznych, Certyfikowany Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji, Członek Stowarzyszenia CAKW. Koordynator Studiów Podyplomowych i Trener PIKW. Doświadczony praktyk w zakresie zagadnień systemu kontroli wewn.

Krzysztof Wojtczak

Prowadzący Kongres
Mgr inż. organizator przemysłu jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Technologicznego i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Ekspert PIKW, trener warsztatów z zakresu organizacji i zarządzania, planowania strategicznego i marketingowego. Certyfikowany konsultant TQM nominowany przez Japanese Standards Association oraz Japanese International Cooperation Association.

Prelegenci

Prelegenci

Agata Lauruk

Prawnik – aplikant radcowski, Compliance Officer i Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Związana zawodowo z Grupą STS od 2018 roku. Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim (2017) oraz podyplomowych na kierunku audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przy współpracy z PIKW (2019). Zdobyła doświadczenie m.in. w międzynarodowej firmie audytorskiej Deloitte. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego.

Krzysztof Andrejczuk

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w PSE S.A. Od ponad 20 lat związany z obszarem audytu i finansów korporacyjnych. Doświadczenia w audycie zdobywał pracując w firmie Arthur Andersen. Od 2002 r. zarządzający komórkami audytu wewnętrznego w dużych krajowych i europejskich organizacjach takich jak: Vattenfall, PLL LOT, Arla Foods i PGE S.A. Absolwent studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz posiadacz certyfikatów: Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner i CISA.

Adw. Paweł Sawicki

Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski, Approved Compliance Expert (ACE).
Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, a także compliance. Ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu. Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące działań na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku spółki, korupcji i innych nadużyć.

Mateusz Chrobok

Mateusz Chrobok jest pasjonatem nowych technologii. Lubi zerkać pod maskę systemów bezpieczeństwa i wielce nadmuchanej “sztucznej inteligencji”. W czasie wolnym od spania rozwija startupy i edukuje na kanale youtube.

Joanna Karczewska

One of Europe’s Top Cyber Women

Robert Rzepiński

Koordynator ds. bezpieczeństwa w Enerdze SA Grupa ORLEN. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, audytora śledczego oraz kierownika kontroli wewnętrznej w branżach rafineryjnej /stoczniowej /energetycznej. Były Prezes Zarządu delegowany przez Radę Nadzorczą do restrukturyzacji spółki i przygotowania do fuzji. Wykładowca z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom, kreatywnej księgowości i fałszowania sprawozdań finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Rzecznik etyki SKwP.

Dr Rainer Lenz

Główny specjalista ds. audytu i wieloletni praktyk. Naucza ładu korporacyjnego i audytu. Niezależny członek zarządu i dyrektor finansowy. Uznany przez Richarda Chambersa za jednego z dziesięciu najlepszych ekspertów w dziedzinie audytu wewnętrznego. Jego artykuły badawcze i publikacje dotyczące roli audytu i wartości audytu dla organizacji cieszą się dużym uznaniem w branży. Otrzymał tytuł doktorski w Louvain School of Management w Belgii.

Paweł Cybulski

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert PIKW oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie w l. 2006-2007 oraz 2016-2017 aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w l. 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji podsekretarza stanu. Posiada również 8-letni staż w spółce Skarbu Państwa.

Piotr Błaszczeć

Ekspert od kilkunastu lat ściśle zajmujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Audytor wiodący w jednostce certyfikacyjnej norm ISO 27001, 27701, 20000, 22301, 31000, EN 50600. Partner i ekspert PIKW. Jako Chief Security Officer oraz Data Privacy Officer odpowiada za bezpieczeństwo, audyt i ochronę danych osobowych, w kilku podmiotach z sektora prywatnego i publicznego. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy, pentester.

Jakub Pawłowski

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa podatkowego, handlowego i postępowania egzekucyjnego z 15-letnim doświadczeniem. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (2010) oraz studiów podyplomowych: Prawo Medyczne na Wydziela Prawa i Administracji UW (2011), Prawo Upadłościowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (2013), Prawo Własności Intelektualnej na Wydziela Prawa i Administracji UW (2017). Stypendysta na Uniwersytecie Bielefeld (2012), ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego

Martyna Pawłowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dysertacja z zakresu prawa karnego skarbowego), współpracuje naukowo z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Grażyna Felisiak

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności „Rachunkowość i finanse”, ukończyła studia podyplomowe z „Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego”, „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych”, „Compliance w organizacji” „Audyt wewnętrzny w administracji i przedsiębiorstwach”.
Zawodowo zajmuje się zarządzaniem spółką Strefa Biznesu sp. z o.o., zajmującą się kompleksową obsługą i doradztwem dla firm. Prowadzi audyty księgowe, jak również zajmuje się księgowością śledczą.

Maciej Orzechowski

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, wykładowca. W branży IT od dwóch dekad. Doświadczenie zdobywał przy największych projektach w Polsce m.in. KSI ZUS. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Teleinfomatyki. Od 2013 roku związany z sektorem finansowym. Do 2018 roku Prezes Zarządu mPay SA, gdzie odpowiadał za rozwój usług płatności mobilnych. Obecnie współtwórca startupu AIA Concept, umożliwiającej badanie potrzeb człowieka poprzez sztuczną inteligencję.

Alexander Rühle

Jest dyrektorem generalnym i współzałożycielem zapliance, a od ponad 15 lat jest zapalonym audytorem. Jest zarówno Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym jak i Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych. Przeciera nowe ścieżki, aby przekształcić branżę finansów, audytu i zgodności - humanocentryczną, opartą na danych i kontekstową. W 2019 roku zapliance współtworzył oficjalną inicjatywę AI w Hamburgu (ARIC e.V.) i rozpoczął własną przygodę z AI z zapCash jako produktem opartym na AI.

Dr inż. Mieczysław Magierski

Adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Ewa Maszer

Czynny oficer Policji, ekspert koordynator Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej WSP TWP w Warszawie, ukończone szkolenie podyplomowe dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, złożenie egzaminu oficerskiego.

Marek Czechowski

AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY PN-EN ISO/IEC 27001, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, INSPEKTOR DS. OBRONNYCH, Doświadczenie zdobył w trakcie służby w Żandarmerii Wojskowej, w pionach dochodzeniowo śledczych i operacyjno-rozpoznawczych w których przez ponad 18 lat zajmował się głównie zwalczaniem korupcji w wojsku . Dzięki poświęceniu się służbie doprowadził do likwidacji ponad 12 zorganizowanych grup przestępczych.

Sławomir Szydłowski

Kierownik Zespołu Architektury Systemowej w Pionie Architektury Rozwiązań i Strategii firmy Enigma

99.Organizatorzy

Organizatorzy

 

 • pikw
 • ka_male_2

 

Patron Honorowy

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partner merytoryczny

 

Partnerzy

Partnerzy

 

 • gold_elegant_lion_king_line_logo_1

 

Patronat medialny

Patron medialny

 

 • pikw

 

Podsumowanie

Podsumowanie

 

Szanowni Państwo, 

21 Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw przeszedł do historii.

Po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 udało nam się spotkać twarzą w twarz w pięknym Krakowie.

Dziękujemy Państwu za udział oraz pozytywne opinie. Kongres w tym roku zgromadził blisko 200 osób. 

Podczas 2 dni obrad, 17 prelegentów poruszyło 17 tematów z kilku różnych obszarów tematycznych. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znalazł wśród tych propozycji coś dla siebie. Staraliśmy się przygotować dla Państwa ciekawy program tematyczny. Zadbaliśmy też o to, by oprawa wydarzenia sprzyjała dobrej atmosferze oraz poczuciu dobrze zainwestowanego i poświęconego czasu.

Liczymy, że za rok spotkamy się w podobnym gronie uzupełnionym o kolejnych nowych uczestników, a my ze swojej stromy dołożymy wszelkich starań, aby ponownie zaproponować program w jak najwyższym stopniu spełniający Państwa oczekiwania. 

Kierujemy ogromne podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy dla wszystkich, którzy byli z nami w tym roku,

 

Fotorelacja:

 

Poniżej znajduje się link do pozostałych zdjęć z Kongresu oraz uroczystej kolacji.

https://kamilkozuch.pixieset.com/xximidzynarodowykongreskontroliwewntrznejaudytuwewntrznegoantykorupcjiizwalczaniaoszustw-1/ 

Zachęcamy do obejrzenia... i dołączenia do nas za rok!


Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl