Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które wdrażają Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, wg normy PN ISO 37001 / 2017-05

Cel szkolenia 

Szkolenie przedstawia dokumenty powiązane z Normą PN ISO 37001 / 2017-05 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania

Program szkolenia 

 • ISO 9000, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia
 • ISO 9001, Systemy zarządzania jakością - Wymagania
 • ISO 9004 Wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania jakością
 • ISO 19011, Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania
 • ISO 14001, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania
 • ISO/IEC 17000, Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne
 • ISO 19600, Systemy zarządzania zgodnością - Wytyczne
 • ISO 22000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego
 • ISO 26000, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
 • ISO/IEC 27001, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania
 • ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne
 • PN-N-18001:2004 - wersja polska

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania

 • PN-EN ISO 22000:2006 - wersja polska

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego (HACCP)

 • PN-EN ISO 22301:2014-11 - wersja angielska

Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania

W naszej ofercie jest również usługa wdrożenia oraz przygotowania do przeprowadzenia audytów i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wg. normy ISO 37001:2016

Antykorupcja - wdrożenie normy PN ISO 37001/2017-05

Prowadzący 

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), Audytor INK EFQM (NL), Auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Audytor Wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.

Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. 

Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów  strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

Udział przyznaje 

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji 

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40|533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

..............................................................Serdecznie Zapraszamy..................................................................