GRUPA UNIBEP to polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowo-mostowym (Oddział Drogowy Unibep S.A. oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.) oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek skandynawski (Unihouse, Oddział Unibep S.A.).

 

W związku rozwojem działu jakości i kontroli wewnętrznej poszukujemy kandydatów

do pracy w Unibep S.A. na nowo utworzonym stanowisku:

 

KONTROLER WEWNĘTRZNY

Miejsce pracy: Białystok


Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • udział w opracowaniu planu kontroli wewnętrznej na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania wszystkich oddziałów Grupy Unibep
 • przeprowadzanie kontroli planowanych, doraźnych i sprawdzających (na dokumentacji oraz na placach budów)
 • ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, a także osób za nie odpowiedzialnych
 • ujawnianie niewykorzystanych rezerw, niegospodarności, marnotrawstwa mienia, nadużyć, a także szczególnie sumiennej pracy oraz proefektywnościowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
 • przygotowywanie rekomendacji dla poprawy efektywności procesów i eliminacji ryzyk w organizacji oraz monitorowanie, ocena oraz raportowanie stopnia efektywności wdrażania czynności korygujących
 • analizę odstępstw od obowiązujących przepisów i procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie (jeśli to uzasadnione) wniosków dotyczących zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych
 • prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej
 • współpracę z Audytorem Wewnętrznym i Pełnomocnikiem Zarządu ds. zarządzania ryzykiem w zakresie koordynacji działań sprawdzających i wydawanych rekomendacji
 • standaryzację i doskonalenie procesu kontroli wewnętrznej, szerzenie świadomości i kultury kontroli wewnętrznej w organizacji oraz wsparcie biznesu w ramach tego obszaru

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego i znajomości procesów związanych z realizacją inwestycji budowlanych
 • posiadania prawa jazdy kat. B i dyspozycyjności do częstych wyjazdów służbowych w celach przeprowadzania kontroli
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint); znajomość systemów informatycznych klasy ERP, w tym modułu produkcyjnego, będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności analizy i interpretacji danych pochodzących z różnych źródeł oraz obiektywizmu w gromadzeniu, ocenie i przekazywaniu informacji o kontrolowanej działalności
 • umiejętności wnioskowania i formułowania ocen, pisania klarownych raportów i protokołów z wykonywanej pracy (wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi)
 • dążenia do poszukiwania nowych rozwiązań oraz usprawniania istniejących procesów
 • umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności i wysokiej kultury osobistej oraz współpracy z osobami na różnym szczeblu organizacji,
 • samodzielności, dobrej organizacji pracy (terminowość, sumienność i dokładność) oraz nastawienia na realizację celów i umiejętności pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji:

 

kadry@unibep.pl