Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o.  

ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa

    

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

l KRS 0000259063  l  REGON 010802022  l   NIP 521-10-05-847  l   Kapitał zakładowy 250.000,00 zł  l 

l tel. 22 654 10 44  l  faks 22 620 94 36 l adres e-mail biuro@pikw.pl l strona internetowa www.pikw.pl l facebook l


Zarząd

Ireneusz Jabłoński - Członek Zarządu

Piotr Grzybowski - Członek Zarządu

 

Departament Rozwoju

Leszek Adamski - Dyrektor

tel. 22 654 10 44 / tel kom 601 363 809, adres mail l.adamski@pikw.pl

 

Departament Operacyjny

Kursy, Szkolenia, Usługi Doradcze, Publikacje, Reklama

tel. 22 654 10 44  adres mail biuro@pikw.pl

 

Zespół Szkoleń i Marketingu

Wakat  - Kierownik Zespołu Szkoleń, tel. 22 620 95 40

Koordynacja współpracy z zagranicą, Warsztaty, Kursy, Kongres, Konferencja

Jakub Puławski - Kierownik ds. Marketingu, tel. 22 620 95 40/ tel kom 533 350 533

Szkolenia, Kursy - Marketing i Reklama j.pulawski@pikw.pl

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń, tel. 22 620 91 70 / tel kom 533 606 007

Szkolenia Otwarte, Szkolenia Zamknięte k.kolasa@pikw.pl 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń, tel. 22 620 91 70 / tel kom 533 220 400

Szkolenia Otwarte, Szkolenia Zamknięte j.juchnowicz@pikw.pl 

Wioleta Gołaszewska - Inspektor ds. Szkoleń, tel. 22 654 10 44 / tel kom 533 315 538 

Koordynacja współpracy z zagranicą, Kongres, Szkolenia  w.golaszewska@pikw.pl 

 

Wydawnictwo KontrolerINFO

tel. 22 620 95 40 redakcja@kontroler.info

Urszula Kamińska - Redaktor Naczelny, tel. 22 620 95 40 u.kaminska@pikw.pl

 

Kadry i Administracja

Maria Jabłońska - Kierownik ds. Organizacyjno-Personalnych, tel. 22 654 10 44 m.jablonska@pikw.pl

 

Księgowość

Anna Bors -  Główna Księgowa, tel. 22 620 95 40 biuro@pikw.pl 

 

PIKW - Filia Katowice

Justyna Kronstedt - Przedstawiciel z ramienia PIKW  tel. 22 654 10 44  biuro@pikw.pl 

 

PIKW - Filia Gdańsk

Adam Bela - Przedstawiciel z ramienia PIKW, tel. 22 654 10 44  biuro@pikw.pl

 

PIKW - Filia Lublin

Ryszard Sołowiej - Przedstawiciel z ramienia PIKW, tel. 22 654 10 44  biuro@pikw.pl  

 


 

Wyślij wiadomość:

 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Mapka dojazdu :


Wyświetl większą mapę