Audyt śledczy Waldemar Ignaczak, Marek Dyjasz


Audyt śledczy, przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej.

Waldemar Ignaczak, Marek Dyjasz

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa 2019, ISBN  978-83-942845-3-4

 

Niniejszą publikację poniekąd należy uznać za kontynuację wcześniej wydanej przez PIKW książki pt. „Analiza śledcza w procesie kontroli”. O ile wcześniej skupiono się w głównej mierze na wykazaniu możliwości zastosowania metod analizy śledczej (do niedawna dostępnych jedynie dla służb śledczych) w ramach audytu śledczego i działań kontrolnych, aktualna pozycja podkreśla wagę i znaczenie informacji i jej prawidłowego przetwarzania w tych procesach.

ksiazka-3d-audyt-sledczy

 

Szczegółowe informacje LINK