Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim osób dla zajmujących się  audytem (wewnętrznym i zewnętrznym) oraz osób zarządzających jednostkami gospodarczymi, jak również pracowników działów finansowo-księgowych. 

 

Cel szkolenia

 

Prezentacja i analiza z punktu widzenia audytora wewnętrznego funkcjonowania środków trwałych oraz związanych z nimi podstawowymi ryzykami. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota badania oparta na ORS w kontekście środków trwałych. Znajomość technik tego typu wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy audytorów, kontrolerów finansowych, kierownictwo jednostki czy księgowych.

 

 

Osoba prowadząca

 

Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda  – zatrudniony w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Katedra Rachunkowości, od wielu lat prowadzi działalność w zakresie – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Jest autorem ponad 80 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych jak np.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych) 

 

1.  Środki trwałe jako element procedury kontroli finansowej

 • Kontrola finansowa jako element kontroli wewnętrznej
 • Kontrola zarządcza w kontekście środków trwałych
 • Model badania oparty na ORS (Oszacowanie ryzyka, Reakcja na ryzyko, Sprawozdawczość)
 • Ryzyko kluczowe w modelu ORS związane ze środkami trwałymi

 

2.  Istota pojęcia środki trwałe i inwestycje

 • „Podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie środków trwałych i inwestycji (w tym finansowych)
 • Niskocenne składniki środków trwałych
 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w polskich realiach
 • Środki trwałe w budowie a pojecie inwestycji

 

3.  Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych 

 • Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
 • Koszt wytworzenia środków trwałych
 • Znaczenie podatków pośrednie i bezpośrednie w wycenie środków trwałych
 • Prawa majątkowe a wycena środków trwałych
 • Początkowa wycena środków trwałych z uwzględnieniem kosztów finansowania

 

4.  Procedura obrachunkowa środków trwałych

 • Metody naliczania i ustalania amortyzacji
 • Metoda liniowa
 • Metoda degresywno-liniowa (podatkowa)
 • Metoda progresywna oraz degresywna
 • Metoda proporcjonalna („naturalna”)
 • Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych

 

5.  Aktualizacja wyceny środków trwałych i test na utratę wartości

 • Modernizacja i remont środków trwałych - analiza porównawcza
 • Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
 • Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
 • Test na utratę wartości środków trwałych

         

6.  Niezbędna dokumentacja środków trwałych problematyka leasingu 

 • Podstawowe dokumenty środków trwałych i inwestycji (OT, PT, LT, PK)
 • Dokumentacja wycen i korekt inwestycji oraz środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
 • Leasing operacyjny a leasing finansowy w prawie podatkowym i podatkowym
 • Ujęcie leasingu wg prawa bilansowego (rozliczenie płatności z uwzględnieniem efektywnej stopu oprocentowania)

 

Miejsce: Warszawa 

 

 

Pobierz_zgloszenie.pdf