Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


" Planowanie i kontrola kosztów w instytucji - kompendium wiedzy praktycznej dla planistów i kontrolerów".

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie kierowane do :

pracowników odpowiedzialnych za proces planowania w jednostkach

kierowników sektora finansowego odpowiedzialnych za budżet

audytorów i kontrolerów

wszystkich tych, którzy w procesie zarządzania wykorzystują informację z   zakresu planowania i budżetu

Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie :

 • planowania kosztów i nakładów inwestycyjnych w instytucji finansowej/niefinansowej
 • najważniejszych elementów procesu planowania
 • najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy obszarów kontroli

 Program szkolenia

 • Ważne terminy i pojęcia w procesie planowania finansowego
 • Modele rachunkowości
 • Jak wygląda budżet od strony księgowej i od strony zarządczej
 • Co należy uwzględnić przy budżetowaniu kosztów
 • Co to są rezerwy kosztowe, kiedy i w jakim celu je tworzymy
 • Jak planujemy remonty i modernizacje w kontekście budżetu
 • Pozycje w planie Capex i Opex
 • Co to są środki trwałe i jak je planujemy
 • Dlaczego ważne jest odróżnienie pozycji kosztowych od inwestycyjnych w procesie Planowania Finansowego
 • Monitorowanie wykonania kosztów
 • Zarządzanie a kontrola w instytucji
 • Mierniki dokonań w instytucji
 • Współpraca z audytorem

Prowadzący

Iwona Piwowaron – wieloletni pracownik sektora bankowości, 15-letnie doświadczenie w zakresie budżetowania i kontroli kosztów, udział w pracach projektowych z zakresu planowania i controllingu, kierowanie zespołami ludzkimi.

Miejsce: Warszawa

 Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Ciołka 6,    Ośrodek Szkoleniowy Exploris       Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)  

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

pobierz_zgloszenie_.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

Kontakt 

Sylwia Dąbrowska
e-mail:  s.dabrowska@pikw.pl

(22) 654 10 44 | kom. 533 360 533 | fax (22) 620 94 36