Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy 

Szkolenie dedykowane jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się w szczególności obsługą prawną przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji budżetowych.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom wybranych, praktycznych przykładów ze spraw sądowych i prokuratorskich oraz prowadzonych przez służby takie jak: CBA, ABW CBŚP, a także postępowań wewnętrznych w innych instytucjach. Szczególny nacisk położony jest na ukazanie wagi dowodów elektronicznych oraz zaprezentowanie sytuacji, w których urządzenie elektroniczne lub zapisy cyfrowe stracą wartość dowodową. Prowadzący zaprezentuje także szereg przykładów przestępstw i nadużyć gospodarczych z różnych branż.

Program szkolenia 

Dowód elektroniczny w sprawie.

 • łańcuch dowodowy - teoria sobie, praktyka sobie,
 • sposoby zabezpieczania dowodów elektronicznych,
 • co można “wyciągnąć” z telefonu, dysku, pamięci USB, kamery itp.
 • retencja dowodów drzemiących,
 • odzyskiwanie danych skasowanych - fakty i mity,
 • jak dowód elektroniczny obronić przed sądem,
 • jak dowód elektroniczny podważyć przed sądem,
 • opinie biegłych - dobre i złe 

 

Szkoda pracodawcy w wyniku kradzieży/niszczenia danych elektronicznych.

 • bezpieczne przechowywanie i przesyłanie danych,
 • koncepcja audytu informatycznego oraz testów penetracyjnych,
 • podstawowe zaniedbania organizacyjne pracodawców (umowy, regulaminy pracy, dostęp do zasobów firmy),
 • regulacje prawne dotyczące danych informatycznych,
 • możliwości techniczne i prawne kontroli pracownika,
 • procedura bezpiecznego “rozstania się” pracownika z pracodawcą,
 • zabezpieczenie danych po odejściu pracownika.

 

Rola informatyki śledczej w projektach współfinansowanych z budżetu,

 • zasadność ekonomiczna projektu informatycznego,
 • możliwości i ograniczenia aneksowania umów,
 • przykłady przekroczenia uprawnień i/lub niedopełnienia obowiązków,
 • ustalanie odpowiedzialności osób/organów w organizacji za wadliwe rozstrzygnięcie przetargu oraz odbiór przedmiotu zamówienia,
 • rola biegłego w postępowaniu przetargowym,
 • Krajowa Izba Odwoławcza - kiedy opłaca się odwołać,
 • wartość godziwa vs. rażąco niska cena,
 • mechanizm wyłudzania dotacji unijnych,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów

 

Wybrane przykłady nadużyć i przestępstw gospodarczych, a w oparciu o nie:

 • kalkulacja kosztów uzyskania … łapówki 
 • szacowanie wartości rynkowej pirackiego oprogramowania w kontekście szkody jego twórcy
 • analiza pojęcia straty i szkody oraz kalkulacja utraconych korzyści,
 • szacowanie kosztów głównych grzechów kadry pracowniczej różnego szczebla.

Prowadzący 

Absolwent studiów dziennych na Heriot-Watt University w Edynburgu (ukończone w roku 1996 na kierunku Elektronika i Elektrotechnika ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne), dodatkowo zaliczył kilkanaście przedmiotów z zakresu ekonomii, prawa i technik negocjacji umów (część w jęz. angielskim) na Uczelni im. Łazarskigo w Warszawie. Poza dyplomem ukończenia studiów dziennych na uniwersytecie w Edynburgu posiada certyfikaty: FCE oraz CAE poświadczające biegłą znajomość języka angielskiego.

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (polski oraz amerykański certyfikat CICA), biegły skarbowy, biegły sądowy z zakresów: informatyki śledczej, telekomunikacji i analiz ekonomicznych inwestycji. Od 12 lat wykonuje opinie na zlecenie sądów, prokuratur, jednostek Policji, CBA, CBŚ, ABW, urzędów skarbowych oraz podmiotów prywatnych. Samodzielnie oraz zespołowo wykonał kilkadziesiąt audytów systemów komputerowych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz podmiotów prywatnych.

Prowadzi również szkolenia z powyższych zakresów dla audytorów wewnętrznych, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji oraz członków zarządów i innych osób decyzyjnych w różnych jednostkach organizacyjnych. Wykładał również na warszawskich uczelniach wyższych na studiach podyplomowych dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych.

W kwietniu 2012 r. otrzymał pozytywną rekomendację Rady Programowej na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto ukończył liczne szkolenia i warsztaty, w tym także z metodologii zarządzania projektami „PRINCE 2” oraz z zakresu „pozyskiwania środków pomocowych” (fundusze UE, Norway Grants).

Wielokrotnie uczestniczył jako kierownik projektów w pracach komisji przetargowych oraz komisji do odbioru przedmiotu zamówień przy projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Występował jako pełnomocnik odwołującego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Mediator sądowy w sprawach: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, dot. zamówień publicznych, technicznych oraz międzynarodowych.

Posiada poświadczenia bezpieczeństwa: ŚCIŚLE TAJNE, ESA TOP SECRET, EUROPEAN UNION TOP SECRET, COSMIC TOP SECRET (NATO).

Udział przyznaje 

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji 

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Aleksandra Pawlińska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.pawlinska@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

.................................................Serdecznie zapraszamy do udziału.........................................................