• Audyt Systemów Informatycznych

  Termin realizacji: 2019-12-19 - 2020-01-17
  Zapisy do: 18-12-2019 pozostało 11 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji

  Termin realizacji: 2020-01-13 - 2020-02-05
  Zapisy do: 10-01-2020 pozostało 34 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Biegłego ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Audyt śledczy w procesie kontroli

  Termin realizacji: 2020-01-30 - 2020-02-21
  Zapisy do: 29-01-2020 pozostało 52 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Śledczego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

  Termin realizacji: 2020-02-03 - 2020-02-25
  Zapisy do: 02-02-2020 pozostało 57 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktyki

  Termin realizacji: 2020-02-03 - 2020-02-25
  Zapisy do: 31-01-2020 pozostało 55 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie

  Termin realizacji: 2020-03-02 - 2020-03-25
  Zapisy do: 25-03-2020 pozostało 109 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.