• Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktykion-line2024-09-02 - 2024-09-2430-08-2024 794.000 00

  Absolwent uzyskuje Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

  Zapisz się
 • Audyt wewnętrzny - od teorii do praktyki on-line2024-09-02 - 2024-09-3030-08-2024 78

  Słuchacz zdobywa/poszerza/aktualizuje swoją wiedzę, umiejętności i zawodowe kompetencje audytora. Uzyskując Certyfikat Audytora Wewnętrznego I st. PIKW, otrzyma bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

  Zapisz się
 • Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcjion-line2024-09-09 - 2024-10-0206-09-2024 864.000 00

  Absolwent uzyskuje Certyfikat Biegłego ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

  Zapisz się
 • Specjalista do spraw zarządzania systemem zgłaszania naruszeń (Whistleblowing System Management Officer)on-line2024-09-11 - 2024-10-0310-09-2024 904.200 00

  Absolwent uzyskuje certyfikat specjalisty I stopnia - WSMO ((Whistleblowing System Management Officer) oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

  Zapisz się
 • Audyt śledczy w procesie kontroli on-line2024-09-12 - 2024-10-0411-09-2024 914.000 00

  Absolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Śledczego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

  Zapisz się
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznejon-linedla początkujących2024-10-03 - 2024-10-3102-10-2024 1124.000 00

  Kurs umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej

  Zapisz się
 • Compliance - tworzenie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnościąon-line2024-11-07 - 2024-12-0201-11-2024 1424.000 00

  Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wdrażania funkcji compliance w organizacji. Absolwent, który uzyska pozytywny wynik egzaminu końcowego otrzyma Certyfikat Compliance Officer I st. PIKW oraz możliwość wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

  Zapisz się