PIKW pozostaje wiodącą w Polsce profesjonalną organizacją do spraw systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, procesów zarządzania ryzykiem, governance, compliance oraz wykrywania i zapobiegania korupcji, oszustw i nadużyć oraz kształcenia audytorów i kontrolerów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich organizacjach gospodarki i administracji państwowej.

 

PIKW od początku istnienia współpracuje z międzynarodowymi i narodowymi organizacjami, dzięki czemu adaptuje najlepsze zagraniczne (szczególnie unijne) wzory organizacyjne, systemowe i programowe, stosuje międzynarodowe standardy i wytyczne dotyczące kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego wydane przez międzynarodowe organizacje, takie jak: IIA, ACFE, ISACAIFACOLAFINTOSAI, itp.

 

PIKW i związani z nim czołowi audytorzy i kontrolerzy są założycielami i członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych w Polsce - IIA POLSKA oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania i Zapobiegania Oszustwom i Nadużyciom: ACFE Polska.

 

Od kwietnia 2001, wszystkie edukacyjne przedsięwzięcia PIKW mają przyznawaną wartość punktową i zaliczane są do Programu Ustawicznego Kształcenia. Celem tego programu jest zapewnienie dalszego, bieżącego dokształcania się naszych absolwentów, gdyż profesjonalni audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, podobnie jak np. nauczyciele, lekarze czy adwokaci, powinni uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w sposób ciągły, bieżący.

Kurs zawodowy PIKW pt. Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie (tzw. „Modułowy”) posiada  akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

Certyfikaty oraz dyplomy PIKW upoważniają do wpisu na Krajowa Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.

Absolwenci wszystkich form kształcenia, obejmowani są opieką Instytutu przez cały okres aktywności zawodowej, pod warunkiem, że wciąż uaktualniają o doskonalą swoją wiedzę i profesjonalne umiejętności.