Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

Osoby zajmujące się aspektami ryzyka w organizacji.

 

Cel szkolenia

  • Praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem
  • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem od początku do końca, za pomocą metody mieszanej
  • Umiejętność samodzielnego opracowania procedury zarządzania ryzykiem

 

Osoba prowadząca

 

Adam Bela - Audytor wewnętrzny zatrudniony w sektorze publicznym. Autor „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce’’ wyd. PIKW W-wa 2011 r. oraz Współautor książki: „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora”, Warszawa 2005. W trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu zarządzania ryzykiem. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu oszustw finansowych,  audytu i analizy ryzyka. Duże doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Członek Stowarzyszenia ACFE Polska.

 

Słuchacze, otrzymują bezpłatną 3-miesięczną możliwość konsultacji za pomocą poczty elektronicznej.

 

Program ramowy szkolenia (2 dni – 14 godz. dydaktycznych)   

 

  • Kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem wraz z przykładami praktycznymi:
  • Warsztat - pierwszy etap zarządzania ryzykiem: identyfikacja i kategoryzacja  zagrożeń, cz. I
  • Warsztat - pierwszy etap zarządzania ryzykiem: identyfikacja i kategoryzacja  zagrożeń, cz. II
  • Warsztat - drugi etap zarządzania ryzykiem: pomiar i uszeregowanie czynników zagrożeń:
  • Studium przypadku – trzeci etap zarządzania ryzykiem: reakcja na zidentyfikowane i zmierzone  zagrożeń.
  • Studium przypadku – trzeci etap zarządzania ryzykiem: opracowywanie planu reagowania na zidentyfikowane i zmierzone czynniki zagrożeń, cz. I
  • Studium przypadku – trzeci etap zarządzania ryzykiem: opracowywanie planu zidentyfikowane i zmierzone czynniki zagrożeń, cz. II

 

Miejsce: Warszawa, Katowice

Pobierz_zgloszenie..pdf

 

Jeżeli Państwo korzystacie ze zwolnienia z podatku VAT prosimy o wypełnienie załącznika oświadczenia VAT dostępnego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

Kontakt bezpośredni Sylwia Dąbrowska

e-mail:  s.dabrowska@pikw.pl

 

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36