Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Usługa wdrożenia oraz przygotowania do przeprowadzenia audytów i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wg. normy ISO 37001:2016

Etapy wdrożenia ISO 37001

 1. Audyt przedwdrożeniowy i wycena wdrożenia systemu zarządzania:
  • analiza struktury procesów pod kątem możliwości nadużyć
  • analiza zakresu odpowiedzialności
  • analiza i identyfikacja zagrożeń
  • analiza mechanizmów ochronnych
 2. Opracowanie dokumentacji systemu antykorupcyjnego.
  • zaprojektowanie systemu kontroli i raportowania
 3. Szkolenia dla pracowników i audytorów wewnętrznych
 4. Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania
 5. Przeprowadzenie audytów weryfikujących
 6. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
 7. Działania korygujące
 8. Nadzór procesu certyfikacji
Uczestnicy

Usługa przeznaczona jest dla organizacji, które chcą wdrożyć System zarządzania antykorupcyjnego, wg normy ISO 37001:2016.

Osoba prowadząca

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), Audytor INK EFQM (NL), Auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Audytor Wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.

Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. 

Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;

wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów  strategicznych;

analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 

wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;

wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

 

Kontakt w zakresie współpracy

Aleksandra Pawlińska - Kierownik Zespołu Szkoleń
e-mail: a.pawlinska@pikw.pl

(22) 620 95 40; tel. kom. 533 220 400; faks (22) 620 94 36