Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Nowe wymogi prawne wobec kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz ochrony sygnalistów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem,
a w szczególności do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)
i osób odpowiedzialnych w jsfp za obszar przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz innym nieprawidłowościom, a także do audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

  • uświadomienie słuchaczy o obowiązkach, zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z projektu ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP) w obszarze przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz ochrony sygnalistów w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • wskazanie obszarów zagrożeń wynikających z nieprecyzyjnych przepisów UJŻP;
  • omówienie najlepszych praktyk w obszarze przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów, które mogą być przydatne dla spełnienia wymogów UJŻP przez jsfp,
  • omówienie roli sygnalistów w organizacji oraz aktualnych i projektowanych wymogów prawnych w zakresie ochrony sygnalistów.

 

Program szkolenia

  • Wymogi UJŻP w obszarze przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów przez jsfp oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów UJŻP;
  • Zagrożenia dla kierowników jsfp wynikające z nieprecyzyjnych przepisów UJŻP;
  • Jak realizować wymogi UJŻP by zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy przez kierowników jsfp (odwołanie do dobrych praktyk, norm oraz innych przepisów prawa);
  • Kim są sygnaliści w rozumieniu UJŻP i przepisów unijnych (omówienie różnic oraz wymogów UJŻP; rola sygnalistów w organizacji)
  • Jak skutecznie wdrażać systemy anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w organizacji (omówienie doświadczeń, przedstawienie na przykładzie nowoczesnego systemu dla sygnalistów prawnych i technicznych aspektów dotyczących skutecznego systemu whistleblowingowego)

 

Forma szkolenia: wykład interaktywny, studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja.

 

Prowadzący

Były funkcjonariusz Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnych form przestępczości, w tym także gospodarczej. Jako zastępca, a następnie naczelnik wydziału analiz w CBA zarządzał oraz aktywnie rozwijał profesjonalną komórkę analiz strategicznych odpowiedzialną za identyfikację istotnych zagrożeń korupcyjnych oraz działań godzących w interesy ekonomiczne państwa.

Obecnie, w jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiada za obszar kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

<p">Wykładowca z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, whistleblowingu, bezpieczeństwa informacji, analizy informacji.

Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Obecnie zdobywa uprawnienia auditora wiodącego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001:2016

 

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Agnieszka Tomaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.tomaszewska@pikw.pl

(22) 620 91 70| kom. 533 315 538| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................