Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do personelu bezpośredniej obsługi klienta w instytucjach finansowych, osób mających kontakt z dokumentami, menadżerów średniego szczebla oraz pracowników kontroli wewnętrznej i działów bezpieczeństwa.

 

Cel szkolenia

 

Zapoznanie uczestników z rodzajami zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, symptomach wskazujących na nieautentyczność dokumentu, najczęstszymi formami fałszowania dokumentów oraz metodach weryfikacji dokumentów i danych w nich zawartych.

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy w formie warsztatowej poznają rodzaje zabezpieczeń, rozpoznają je, a także zostają im okazane wzory aktualnych dokumentów.

 

Metodyka szkolenia

 

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne w grupach z wykorzystaniem projektora światła UV oraz szkła powiększającego, prezentacja zdjęć fałszywych dokumentów z cechami sfałszowania, ćwiczenia rozpoznawania fałszywych pieczęci oraz dokumentów drukowanych.

 

Osoby prowadzące

 

Funkcjonariusze Policji, eksperci Wydziału do Walki  z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji.

 

Program ramowy szkolenia: (1-dniowe – 10 godz. dydaktycznych)

 

  • Zapoznanie z definicją dokumentu i karnoprawne aspekty fałszerstw.
  • Zabezpieczenia dokumentów tożsamościowych (dowód, paszport, prawo jazdy, karta pobytu a także dowód rejestracyjny)
  • Ćwiczenie praktyczne dotyczące fałszerstw dowodu osobistego oraz ujawniania zabezpieczeń dokumentów
  • Rodzaje i formy zabezpieczeń dokumentów administracyjnych ( akty USC, decyzje, legitymacje, zaświadczenia, akty notarialne).
  • Metody fałszerstw dokumentów administracyjnych.
  • Ćwiczenia praktyczne z rozpoznawania fałszywych dokumentów oraz pieczęci.
  • Metody weryfikacji danych znajdujących się w dokumentach.
  • Wykorzystanie dostępnych informacji w weryfikacji dokumentów.
  • Panel dyskusyjny.

 

Miejsce: Warszawa

 

pdf Pobierz_zgloszenie

 

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka


e-mail:  j.kobialka@pikw.pl

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36