Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych a w szczególności do członków Rad Nadzorczych i Zarządów, Prezesów Zarządów, Compliance Officer’s, Dyrektorów ds. monitoringu Compliance, Dyrektorów ds. IT, Dyrektorów ds. prawnych, Dyrektorów ds. finansów, Dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem, Dyrektorów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, Radców Prawnych, Specjalistów ds. Compliance , Specjalistów ds. kontroli i Compliance.

Cel szkolenia

Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska whistleblowingu, wykształtowanego i szeroko wykorzystywanego w kulturze anglosaskiej, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, któregogłówną siłą jest dobrowolne a nie obligatoryjne ujawnianie przez pracowników organizacji informacji o zachowaniach nieetycznych, których prawdopodobieństwo przekazania wzrasta, wraz ze stworzeniem pracownikowi dogodnych i przyjaznych warunków umożliwiających podzielenia się wiedzą z osobą w organizacji, która ma moc sprawczą, aby szkodliwy proceder powstrzymać lub podjąć skuteczne środki przeciwdziałające jego ewentualnemu zaistnieniu. 

Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania efektywnych systemów hot-line.

Program szkolenia

  • Funkcja whistleblowingu (definicja, przykłady, zastosowania)
  • Proces ujawniania informacji i eliminacji szumów informacyjnych
  • Ochrona prawna whistleblowerów
  • Nagradzanie whistleblowerów
  • Dylematy  whistleblowingu
  • Wspólne ustalenie listy przewidywanych zachowań nieetycznych
  • Wspólne ustalenie gradacji osób i instytucji, którym informacje powinny zostać przekazane
  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Programu Linia Etyki

Osoby prowadzące

Zuzanna Dobrowolska-posiada bogate dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w branżach produkcyjnych jak i usługowych. Prokurent w Linii Etyki – dostawcy pierwszego  na rynku polskim, systemowego rozwiązania z zakresu whistleblowing’u. Współautor systemu, programu informatycznego i rozwiązań z zakresu whistleblowing’u. Współpracuje z kancelarią LTA, jest członkiem ACFE i doradcą w wykrywaniu nadużyć. Zuzanna była bezpośrednio zaangażowana w wiele projektów o charakterze międzynarodowym. 

 

Piotr Hans: Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej. Wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej. Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz realizacji projektów w sprawach spornych. Posiada certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA). Autor i współautor publikacji (w tym raportów badawczych) oraz prelegent na konferencjach z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, nadużyć gospodarczych oraz corporate governance. Autor bloga „Whistleblowing - szczerość bez strachu”.

Udział przyznaje: 

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 
  • 5 punktów CPE

Miejsce realizacji

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz_zgloszenie.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT.pdf

Kontakt 

Sylwia Hołuj-Hurkała- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:  s.holuj@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 350 533| fax (22) 620 94 36