Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Warsztat jest przeznaczony dla managerów średniego szczebla zarządzających zespołem audytorów/kontrolerów wewnętrznych.

 

Cel szkolenia                                                                                                                                                             

Ÿ 

Doskonalenie umiejętności kierowania profesjonalnym zespołem audytorów/kontrolerów wewnętrznych,

Ÿ  poznanie specyficznych stylów zarządzania wykorzystywanych w jednostkach audytu/kontroli wewnętrznej,

Ÿ  rozwijanie kompetencji przywódczych u kadry managerskiej średniego szczebla.

 

Program szkolenia

 

Moduł 1  Wstęp do zarządzania zespołem

 

  • Specyfika zespołów kontrolerów/audytorskich.
  • Role i główne zadania poszczególnych członków zespołu
  • Poszczególne stadia rozwoju zespołów
  • Sposoby działania lidera zespołu w zależności od potrzeb i oczekiwań członków grupy

 

Moduł 2 Kształtowanie lidera

 

  • Podstawowe cechy dobrego lidera
  • Na czym polega budowanie autorytetu lidera w zespole w wymiarach: kompetencje, wizja, dobre relacje i wiarygodność?
  • Jak budować wspólny cel?
  •  Podsumowanie szkolenia

 

 

Prowadzący 

 

Trener- Praktyk. Ekspert w zakresie audytu wewnętrznego, Compliance oraz Corporate  Governance , od 9 lat związany z sektorem bankowym.

Uczestnik Programu Rezerwacji Kadry Kierowniczej( Managment  Development) w Banku BGŻ od 2006 roku pełnił także funkcję Trenera Wewnętrznego przeprowadzają  szkolenia z produktów bancassurance oraz funduszy inwestycyjnych.

Od 2008-2011 roku związany z Kredyt Bankiem , gdzie jako Audytor Wewnętrzny realizował projekty w obszarach min rynków finansowych zarządzania ryzykiem, płatności Compliance , corporate governance oraz private banking. Był także odpowiedzialny  m.in. za wdrażanie metodologii audytu oraz proces samooceny jakości funkcji audytu wewnętrznego.

Od 2010 związany z Institute for Internal  Controls z siedzibą w New Jersey ( USA) w tym samym roku uzyskał decygnację CICA. Od 2011 do 2012 roku, był Członkiem Zarządu  IIC Polska. Aktywnie działa także w następujących organizacjach międzynarodowych : Institute of Internal Auditors. International Association of Risk and Compliance Proffesjonals, Association of Certifed Fraud Specjalists( w 2012 roku uzyskał desygnację CFS- Certified Fraud Specjalist  oraz CSR International.

 

Udział przyznaje

 

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

Pobierz_zgloszenie_.pdf

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

 

Kontakt 

 

Sylwia Dąbrowska-Inspektor ds. szkoleń
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

tel (22) 654 10 44 | kom 533 360 533  | fax (22) 620 94 36