logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Kontakt

Dane teleadresowe PIKW:

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. 

ul. Sienna 93 lok.35, 00-815 Warszawa

    

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

l KRS 0000259063  l  REGON 010802022  l   NIP 521-10-05-847  l   Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł  l 

 

l tel. 22 654 10 44  l  faks 22 620 94 36 l adres e-mail biuro@pikw.pl l strona internetowa: www.pikw.pl l


Mapka dojazdu :


Wyświetl większą mapę