logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2017 VII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

O konferencji

                            

VII Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce - 

Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji

 

Kontynuując przyjętą już tradycję organizacji corocznej konferencji poświęconej problematyce wdrażania Standardów Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych serdecznie zapraszamy do udziału w VII Krajowej Konferencji - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Głównym celem VII edycji konferencji jest próba oceny skuteczności kontroli zarządczej w obliczu zagrożeń nadużyciami i korupcją, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, rzetelnej analizy ryzyka, adekwatności mechanizmów kontrolnych oraz funkcjonowania służb audytu i kontroli wewnętrznej.  

  

Organizator: 

Patronat merytoryczny:

 

                                                            
                                                                                                                                        

Sponsorzy:

 

                             

Patron medialny:

 

 

Partnerzy: