logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2017 VII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Uczestnictwo w konferencji

Istnieje możliwość udziału w pierwszym lub w obu dniach konferencji.

 

CENA 

 Tylko pierwszy dzień  Dwa dni
 349 zł/os  449 zł/os


Podana cena uczestnictwa zawiera: udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie (serwis kawowy + obiad)
 


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń faksem na numer 22 620 94 36 lub mailem: zgloszenia@pikw.pl
Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w formularzu zgłoszeniowym (poniżej Warunków uczestnictwa).

 

Warunki uczestnictwa

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: Bank Raiffeisen Polska S.A. Warszawa, nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji)
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
  1. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
  2. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 620 91 70 lub j.kruk@pikw.pl
 2. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Formularz zgłoszenia 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Oświadczenie VAT