Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 13-12-2018 - 14-12-2018Zapisy do: 12-12-2018 pozostało 1 dni

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz pracowników działu audytu wewnętrznego a także  osób planujących  w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze publicznym jak i prywatnym.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy zespołowej w komórce kontroli wewnętrznej i prowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.  Zajęcia nakierowane są na metodologię oraz zajęcia praktyczne (drugi dzień zajęć). Udział w szkoleniu zapewni pogłębienie umiejętności w zakresie  do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez zajęcia praktyczne.

 

Program szkolenia

Tryb przeprowadzania kontroli

 •  upoważnienie a zakres badania
 •  etapy procesu kontrolnego
 •  zasady w postępowaniu kontrolnym
 •  analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego

Techniki kontrolne

 •  podejście kontrolne
 •  rodzaje technik i testów
 •  analiza i potwierdzanie danych źródłowych

Dokumentowanie czynności kontrolnych

 •  cechy informacji
 •  rodzaje dowodów
 •  sposoby  zabezpieczania dowodów
 •  prowadzenie akt kontroli

Sprawozdawczość

 •  rejestrowanie faktów - protokół kontroli
 •  przedstawianie wyników kontroli – wystąpienie pokontrolne
 •  tryb odwoławczy
 •  formułowanie ocen i zaleceń
 •  postępowanie w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw 

Warsztaty –prowadzenie kontroli w obszarze środków trwałych/ prowadzenie kontroli w systemie zakupów/kontrola procesu inwestycyjnego:

 •  Ustalenie celu kontroli
 •  Etapy kontroli zarządczej
 •  Narzędzia kontroli
 •  Obiekty kontroli
 •  Ustalenie dokumentów do sprawdzenia.
 •  Arkusz ustaleń

 

Prowadzący

Prawnik, manager, wieloletni audytor, uprawnienia: CIA, CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów. Absolwent MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa.
Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

 • 12 punktów CPE

 

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3,

(uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44 | kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

Kontrola wewnętrzna