logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2002 Kongres I

2002 I KONGRES

Od początku swego istnienia Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej upowszechniał wiedzę o audycie wewnętrznym, międzynarodowych standardach, osiągnięciach i nowoczesnych systemach kontroli wewnętrznej.

Po szkoleniach, podyplomowych studiach oraz konferencjach organizowanych przez Oddział PIKW w Gorzowie Wielkopolskim przyszła kolej na duże przedsięwzięcie o międzynarodowym wymiarze.

W dniach 12-14 września 2002 r. PIKW we współpracy z krakowską Akademią Ekonomiczną zorganizował w Krakowie I Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu Wewnętrznego pod Honorowym Patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego Profesora Leszka Balcerowicza.
Jacek Jezierski (NIK)

Swoim przesłaniem: Kontrola i audyt wewnętrzny na progu XXI wieku, organizatorzy pragnęli umacniać miejsce i wartość, jaką audyt wewnętrzny wnosi do naszej gospodarki. Uczestnicy Kongresu otrzymali polską wersję Standardów IIA, a w trakcie wykładów i warsztatów mieli okazję zapoznać się z najnowszymi dokonaniami i narzędziami związanymi z nowoczesnym audytem wewnętrznym, kontrolą wewnętrzną, procesami zarządzania ryzykiem oraz "corporate govenance". Poznali opinie ekspertów i praktyków z kraju i zagranicy.

Na zdj. Jacek Jezierski (NIK)H. Gursul i goście z Azerbejdżanu

Kongres był znakomitą okazją do nawiązania nowych znajomości, porozumienia się i wymiany poglądów. Dał osobom związanym z rozmaitymi aspektami działalności audytorskiej, kontrolerskiej, itp. możliwość nawiązania współpracy w celu dalszego efektywnego rozwoju tej jakże ważnej dziedziny działalności w Polsce. Pokazał drogi i sposoby na dostosowanie norm polskich do regulacji i praktyki UE.

Na zdj.: H. Gürsel i goście z Azerbajdżanu

H. Gursul B. Thomas R. Ayliffe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zapewnił obecność specjalistów z organizacji polskich i europejskich.

Aula Akademii

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – nasz partner, zaprosiła specjalistów ze środowiska akademickiego oraz przedstawicieli władz Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa.

 Na zdj. Roy Ayliffe, Haluk Gürsel i Brian Thomas

Aula Akademii Ekonomicznej

Pierwszy KonHaluk Gursul (ACFE Szwajcaria)gres osiągnął swój nadrzędny cel: doprowadził do spotkania powiązanych z kontrolą organizacji polskich i międzynarodowych. Po raz pierwszy w Polsce wystąpili przedstawiciele międzynarodowych organizacji: The Association of Certified Fraud Examiners oraz The Chartered Institute of Purchasing & Supply i obydwie postanowiły, we współpracy z PIKW, założyć swoje oddziały w Polsce.

Na zdj. Haluk Gürsel (ACFE Szwajcaria)

Znakomity odbiór, zarówno przez uczestników jak i prelegentów, przekonał nas, by do kalendarza stałych imprez organizowanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej wprowadzić Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu Wewnętrznego.