logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2003 Kongres II

2003 II KONGRES

logoZbliżający się moment wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wymaga pilnego podsumowania stanu przygotowań do akcesji i ostatnich niezbędnych uzupełnień i wskazówek, także w obszarze kontroli i audytu wewnętrznego.

Dlatego Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej od początku roku żywo włącza się w te prace. Dzięki pozyskanym z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej środków zorganizował w tym roku dwie duże konferencje.

W marcu, przy współpracy Fundacji Polskiego Instytutu Rozwoju Profesjonalnego i Akademii Polonijnej, PIKW zorganizował konferencję Nowa Europa. Wyjście naprzeciw wyzwaniom i szansom powiązanym z akcesją do UE.

W listopadzie, pod Honorowym Patronatem Minister ds. Europejskich Danuty Hübner, zorganizował w Krakowie II Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu Wewnętrznego, którego myślą przewodnią była: Kontrola i audyt wewnętrzny w procesie integracji z Unią Europejską.

Kongres zaprezentował nowinki z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego, pokazał sprawdzone, praktyczne rozwiązania pomagające odpowiedzialnie zarządzać firmą, świadomie kierować osobistym rozwojem, realizować aspiracje zawodowe, a przede wszystkim pozwolił lepiej przygotować się do działania na wspólnym rynku europejskim.

Uroczystą inaugurację uświetnił występ chóru. Potem, w 17. inspirujących referatach polscy i zagraniczni prelegenci przedstawili m.in. stan przygotowań Polski do standardów UE, konieczność praktycznej implementacji standardów obowiązujących w Unii, pokazali działanie mechanizmów kontrolnych i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji publicznej, podpowiadali, jak zapobiegać oszustwom i nadużyciom, jak je wykrywać, by w przyszłości uniknąć przypadkowej współodpowiedzialności.

Uczestnicy warsztatów towarzyszących Kongresowi mieli możliwość pogłębić znajomość mechanizmów kontroli i audytu wewnętrznego oraz działań antyfraudowych.

Stan przygotowań Polski do standardów UE omówił Dyrektor Biura ds. Kontroli Finansowej dla państw wstępujących do Unii Europejskiej Robert de Koning.

O reformie systemu kontroli wewnętrznej Komisji Europejskiej opowiedział Doradca ds. Audytu Wewnętrznego Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodi, Członek Zewnętrzny Komitetu Komisji ds. Rozwoju Audytu Alain Marcilhacy.

Zagadnienia praktycznej implementacji nowych Standardów IIA przedstawiła Dr Maria Zacharczuk-Kakietek – Prezes Zarządu IIA Polska.

Marek Laszuk i Jacek Wolski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. przedstawili kontrolę i audyt systemów zarządzania przedsiębiorstwem, na przykładzie PWPW.

Audyt wewnętrzny w administracji publicznej omówił Augustyn Kubik – Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów.

Prelekcję: Zamówienia publiczne, jako element gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i ich kontrola – wygłosił Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Włodzimierz Dzierżanowski.

Na wykładzie Dr Ryszarda Szostaka można było dowiedzieć się o doskonaleniu prawa i praktyki w zakresie zamówień publicznych.

Na pytanie: Audyt wewnętrzny a biegli rewidenci – zagrożenie czy szansa? Próbował odpowiedzieć Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Dr Piotr Rojek.

O niezależności biegłych rewidentów w Unii Europejskiej mówiła Dr Danuta Krzywda z krakowskiej Akademii Ekonomicznej.

Dariusz Lewandowski z NBP wygłosił prelekcję: Ryzyko operacyjne – wyzwania i wymagania. Pilna konieczność objęcia właściwym audytem, w świetle doświadczeń międzynarodowych.

O metodyce zarządzania ryzykiem mówił Dr Piotr Buła z krakowskiej Akademii Ekonomicznej.
Komputerowe wspomaganie technik audytorskich przaedstawił David T. Miod - CGFM, MSSM U. S. Air Force Audit Agency and Adjunct Professor, University of Phoenix, California State University, San Bernardino.

Dużo miejsca na tegorocznym Kongresie poświęcono wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i korupcji. Profil oszustwa, oszustów, ich pracę i wyniki przedstawił Prezes ACFE Szwajcaria dr Haluk Gürsel.

O konieczności przeciwdziałania patologiom nękającym polskie życie publiczne mówiła Prezes Transparency International – Polska Julia Pitera.

O zaplanowanym bankructwie, nadużyciu przepisów prawnych w celu niewywiązywania się ze swoich zobowiązań mówił Michael Martinez Ferber z HERMANN Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater.

Klasyfikację, zapobieganie i wykrywanie oszustw i nadużyć finansowych zaprezentował Assistant Vice President, Internal Audit Departament, Deutsche Bank, New York, USA Lucjan Ostruszka.

Oszustwa - ukryte ryzyko zaprezentował Dyrektor Regionalny i Członek Zarządu IIA-Uk & Ireland Brian Thomas.

Przestępstwa komputerowe a przestępstwa, w których posłużono się IT porównywał Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Artur Gębicz.


Z Kongresem związane jest wręczanie Dyplomów Honorowych PIKW przyznawanych osobom zasłużonym dlarozwoju kontroli, audytu wewnętrznego i działalności antyfraudowej przez Radę Nadzorczą i Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. W tym roku Dyplomy wręczono: Irenie Iwanowskiej, Robertowi de Koning, Dariuszowi Lewandowskiemu oraz Alain
owi Marcilhacy.

   

Miłą niespodzianką było wręczenie Medalu 75-lecia Akademii Ekonomicznej Edmundowi Saundersowi w ramach podziękowań za jego dotychczasową działalność, owocną i twórczą współpracę ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Organizatorzy dziękują Wszystkim Uczestnikom Kongresu: Słuchaczom i Prelegentom, Instytucjom, których przedstawiciele tak licznie uczestniczyli w Kongresie.
Szczególne podziękowania składamy Patronom Medialnym: Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Krakowie, Radiu Kraków Małopolska, Polskiemu Radiu Program 1, Gazecie Prawnej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Wprost, Dziennikowi Polskiemu, Interii.pl i Sponsorom: Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Hotelowi Express by Holiday Inn, Piekarni-cukierni-Spyrka, Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej Poznań, Krakowskiej Palarni Kawy POLCAF Sp. z o.o., Destylarni Polmos w Krakowie S.A. oraz partnerom: Willi Decjusza, Polskiemu Instytutowi Bankowości, Association of Certified Fraud Examiners – Poland Chapter, The Certified Institute of Purchasing & Supply.
Dziękujemy także wszystkim tym osobom, często bezimiennym, dzięki którym otrzymaliśmy gwarancję, że inicjatywa zorganizowania Kongresu okazała się celowa.