logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2006 Kongres V

2006 V Kongres

Jubileuszowy V Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji odbył się 21-22 września 2006 r. w Krakowie. Honorowym patronatem tegoroczne spotkanie objął Minister Mariusz Kamiński, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Otrzymaliśmy także, wyrażone w liście, poparcie dla tegorocznej debaty: Korupcja, oszustwa i nadużycia nie znają granic od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Uczestników Kongresu gościła tym razem Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a w realizacji wspierał nas Polski Oddział ACFE.

Na zdj.: zespół PIKW

Inaugurację Kongresu uświetnił występ Chóru Męskiego Towarzystwa Śpiewackiego „Echo”, który pod batutą Zbigniewa Ciuraby odśpiewał hymn Unii Europejskiej.
Jego Magnificencja Rektor KSW prof. dr hab. Jerzy Malec w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Kongresu dla rozwoju teorii i praktyki kontroli, audytu wewnętrznego i działań antyfraudowych w naszym kraju, a profesor KSW dr Zbigniew Paszek odczytał list poparcia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, skierowany do organizatorów i uczestników Kongresu.

Dwudziestu jeden prelegentów z kraju i zagranicy przedstawiło istotne dla przedmiotu tegorocznych obrad informacje, omówiło konkretne działania, wskazało praktyczne rozwiązania walki z oszustwami i korupcją.

Prezes Spółki DGA SA Poznań Andrzej Głowacki omówił system antykorupcyjny w praktyce.

Dyrektor Działu Usług Dochodzeniowych, Ernst & Young Mariusz Witalis wskazał na etykę jako istotny element walki z nadużyciami.

Piotr Wąsaty z organizacji STOP KORUPCJI poruszył problem nadużyć w administracji publicznej i pokazał skuteczne metody zapobiegania korupcji w tym sektorze.

Wiceminister Ernest Bejda i dr Martin Bożek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawili cele i najważniejsze zadania CBA.

Brian Thomas – Audit & Control Consultant, były Członek Zarządu IIA–UK & Ireland swoim wystąpieniem próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy audyt wewnętrzny powinien odpowiadać za badania oszustw?

Daniel Maksym z Ministerstwa Finansów omówił rolę kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.

Marcin Kossowski z PricewaterhouseCoopers pokazał mechanizmy nadużyć gospodarczych na wybranych przypadkach.

Przedstawiciel KIBR Krystian Kubanek omówił procedury badania oszustw w sprawozdaniach finansowych.

Vice-President Access Data - USA Digital Computer Forensic Jon Hansen omówił narzędzia niezbędne specjalistom sądowym i ekspertom antyfradu do badania i sporządzania ekspertyz.

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego NBP Dariusz Daniluk przedstawił możliwości eliminowania korupcji w ramach systemu zarządzania ryzykiem w instytucjach publicznych i prywatnych.

Przeses ACFE USA Jim Ratley uświadamiał słuchaczom, że oszustwa i korupcja nie znają granic.

 

 

Kristóf Gosztonyi i Hans Jürgen Stephen z Control Risks Deutschland omawiali techniki zapobiegania i wykrywania oszustw i korupcji.

Dyrektor Shape Mgmnt Tom McClurg przedstawiał najlepsze praktyki zamówień publicznych w UK, starając się odpowiedzieć na pytanie: Jak to powinno wyglądać?

Doradca Banku Światowego i IBRD z Waszyngtonu w USA W. Michael Kramer opowiedział o komputerowym wspomaganiu wykrywania oszustw i pozyskiwania dowodów.

Prezes ACFE Italy Fabio Tortora omówił problem oszustw powiązanych z kradzieżą danych osobowych.

Tomasz Dyrda z Ernst & Young przedstawił zagadnienia związane z informatyką śledczą.

O oszustwach i korupcji na skalę europejską mówił Marc Arno z HARTWIG – OLAF European Commission Anti Fraud Office w Brukseli.

Jacek Stankiewicz z krakowskiej Delegatury NIK przekonywał, że okazja czyni łapownika i tylko systemowe przeciwdziałanie korupcji może przynieść pożądane efekty.

Ron Warmington, Dyrektor European Regional Investigations & Security pokazywał kto i dlaczego popełnia oszustwa.

Managing Director HIBIS Europe Allan McDonagh przedstawił zasady zarządzania ryzykiem oszustwa.

Marta Woźniak ze Studium Informatyki KSW omówiła algorytmy genetyczne w audycie.

Przedstawiciel Banku Światowego ds. External Affairs w Polsce Jacek Wojciechowicz wygłosił referat o przeciwdziałaniu korupcji w Polsce.

W ramach Kongresu swoją działalność zaprezentowały dwie największe firmy audytorskie na świecie: Ernst&Young oraz PriceWaterhouseCoopers.

Kongres stał się okazją do promocji polskiego tłumaczenia książki The Encyclopedia of Anti-Fraud knowledge - Occupational Fraud and Abuse, autorstwa Josepha T. Wellsa – bardzo ważnej pozycji dla wszystkich zainteresowanych tematyką antyfraudów.

Nasz Kongres wzbudza zainteresowanie już nie tylko w kraju. Wśród uczestników pojawili się liczni goście zagraniczni, między innymi: prof. dr Miroslav Milojević – dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w Belgradzie, Martin Huxley Prezes BPCC z Serbii, Honorowy Konsul Brytyjski w Krakowie Kazimierz Karasiński, Andrew Sturgeon z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Pragnąc przybliżyć im nasz kraj, profil organizatora oraz partnera Kongresu PIKW obdarował ich pięknie wydanym albumem o Polsce, a KSW wydanym nakładem własnym folderem 5th International Congress Internal Control, Audit, Fraud and Corruption Issues - „Corruption, Fraud and Abuse recognize no Borders” obejmującym najważniejsze informacje o PIKW i KSW.

Jak co roku, Kongres był okazją do wręczenia honorowych dyplomów PIKW za szczególne zasługi dla rozwoju kontroli audytu i wewnętrznego w Polsce. W tym roku uhonorowani zostali: prof. dr Andrzej Mantaj, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości w Sopocie.
Na zakończenie Kongresu prof. KSW dr Klemens Budzowski wręczył okolicznościowe medale wraz z listem gratulacyjnym prezesom krajowych struktur ACFE a USA i Polsce: Jimowi Ratleyowi i Edmundowi Saundersowi.

Organizatorzy serdecznie dziękują: Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu za poparcie dla Kongresu, Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za objęcie Kongresu honorowym patronatem, Prelegentom, Wszystkim Instytucjom, których przedstawiciele tak licznie uczestniczyli w Kongresie, Wszystkim Uczestnikom naszej konferencji oraz Wszystkim Osobom, które napracowały się przy organizacji i obsłudze Kongresu.

Podziękowania składamy także Wszystkim Sponsorom: Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, DGA, ACFE, INFARMA, Ernst &Young, PriceWaterhouseCoopers, Medialnym Patronom: Krakowskiemu Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. Radiu Kraków Małopolska, Pierwszemu Programowi Polskiego Radia, Gazecie Prawnej, Dziennikowi Polskiemu, gazecie Manko oraz Partnerom Merytorycznym: ISACA, BPCC w Warszawie, PIPDE, LexisNexis.

Na podstawie opinii uczestników Kongresu można powiedzieć, że trzy podstawowe jego cele zostały osiągnięte: merytoryczny, medialny i towarzyski. Zapraszamy więc za rok do Krakowa na kolejny VI Międzynarodowy Kongres.