logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2007 Kongres VI

2007 VI Kongres

W dniach 12 - 14 września w gościnnym gmachu Krakowskiej Szkoły Wyższej przy ulicy G. Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie odbył się VI Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Zapobiegania Oszustwom i Korupcji. Polscy i zagraniczni eksperci przygotowali w tym roku wystąpienia ukierunkowane na zarządzanie ryzykiem oszustw w organizacjach oraz przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.

Po rejestracji uczestników i gości Kongresu swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym oraz korupcji podzielili się m.in.:

  • W. Michael Kramer – Doradca Banku Światowego i IBRD, Waszyngton. USA.
  • Krystyna Gęsik – Młodszy Inspektor - Radca Komendy Głównej Policji, European Partners Against Corruption (EPAC).
  • Alina Hussein – Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
  • Dariusz Daniluk - Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Narodowego Banku Polskiego, Prezes IIA Polska.
  • Tomasz Buława - Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Anna Urbańska - Prezes Transparency International Polska.
  • David Cafferty - Dyrektor Forensic & Compliance Services, Total Solutions Middle East Limited.
  • Sara Costantini - Business Development Manager, CRIF, Włochy.

12 września przedstawiciele organizatora i partnerów Kongresu spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej, a po południu, przy koktajlu zaprezentowane zostały nowe publikacje tematyczne, z których najważniejszą była książka autorstwa Nigela Iyer’a i Martina Samociuka Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie.

Kongres to niezwykłe forum umożliwiające dyskusje i spotkania, wymianę wiedzy
i doświadczeń, pomiędzy profesjonalistami i praktykami powiązanymi z różnorodnymi aspektami audytu, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oszustw oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Dlatego 13 września DNV nie ograniczył się jedynie do prezentacji modelu FCRP, ale i poprowadził panel dyskusyjny poświęcony CSR.

Najważniejszym zadaniem Kongresu organizowanego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej jest rozpowszechnienie problematyki wykrywania oszustw, nadużyć gospodarczych oraz korupcji, omawienie metod i środków umożliwiających ich zwalczanie i zapobieganie, umożliwienie wymiany doświadczeń i wskazywanie dróg dalszego rozwoju i wzmocnienia kontroli, audytu wewnętrznego, procedur antykorupcyjnych zarówno w Polsce jak i na świecie.

Niemniej istotny cel Kongresu stanowi spajanie środowiska. Kontakty nawiązane w kuluarach obrad czy na imprezach integracyjnych przeradzają się niejednokrotnie w ścisłe kontakty towarzyskie czy biznesowe. Dlatego, jak co roku, 13 września odbył się uroczysty bankiet.

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej co roku nagradza honorowymi dyplomami osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kontroli, audytu wewnętrznego i działalności antyfraudowej w Polsce. W tym roku tej tradycji również stało się zadość.

   

Kongres został uznany przez partnera PIKW - Stowarzyszenie ACFE za szkolenie w ramach programu CPE i przyznał uczestnikom spotkania 16 punktów.

Organizatorzy serdecznie dziękują: Wszystkim Uczestnikom konferencji, Partnerom Merytorycznym,  Sponsorom: Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, CRIF, DNV, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young oraz Wszystkim Osobom, które napracowały się przy organizacji i obsłudze Kongresu.