logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2009 Kongres VIII

2009 VIII Kongres

Na zorganizowany w dniach 3-4 września 8. Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji przybyło 160 uczestników z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.
Honorowy patronat Kongresu objął w tym roku Jan Krzysztof Bielecki, były premier RP, Prezes Banku PeKaO SA.
Przez rok, jaki minął od 7. Kongresu kryzys, którego zakres i rozmiar okazał się mocno niedoszacowany, rozlał się na cały świat. Polski na szczęście nie dosięgnął, nie dopadła nas recesja, ale odczuwamy znaczące spowolnienie rozwoju gospodarczego. Taka sytuacja niestety sprzyja oszustom i skłonności do korupcyjnych zachowań, dlatego ideą przewodnią tegorocznego spotkania jest Przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom gospodarczym w dobie kryzysu gospodarczego.


Obrady otworzył Prezes PIKW Edmund Saunders, zapraszając do inauguracyjnego przemówienia dr. Klemensa Budzowskiego, profesora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która od kilku lat otwiera swoje gościnne podwoje dla uczestników Kongresu.
Jako pierwszy głos zabrał nasz Honorowy Patron Jan Krzysztof Bielecki, który odnosząc się myśli przewodniej 8. Kongresu, mówił o etyce i hazardzie moralnym w czasach kryzysu.
Konsultanci Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Piotr Hans i Agnieszka Kostrzycka przedstawili problem: Polskie firmy w obliczu kryzysu – jak wykorzystać tę lekcję?
Fabio Tortora i Umberto Filotto z ACFE Italy kreślili portrety oszustów w inspirującym wystąpieniu: Pochodzenie gatunku: czy Darwin mówił o oszustach? Włoskie doświadczenia.
Ido Nir – Senior Fraud Consultant w CRIF Decision Solutions w jednym z najbardziej porywających wystąpień Kongresu mówił o zachowaniach oszustów: Widzą to, Znajdują to, Chwytają to …!
Dyrektor Hibis Europe Ltd. Allan McDonagh zastanawiał się: Czy lepiej zapobiegać czy karać oszustwa?
Przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego: Iwona Czerniec i Robert Lizak mówili o działalność prewencyjnej CBA i jednej z metod walki z korupcją - kontrolowanym przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
Zastępca Dyrektora Departament Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ryzyka BGŻ SA Artur Gębicz omówił metody i techniki wykrywaniu oszustw, a Renata Walterbach - Wywrocka z Departamentu Audytu Wewnętrznego Zespołu Postępowań Wyjaśniających Banku Pekao SA wskazywała na prewencję jako najskuteczniejszy element strategii zarządzania ryzykiem nadużyć gospodarczych.

Toby Bishop z ACFE UK, odnosząc się do sytuacji gospodarczej na świecie w dobie pogłębiającego się kryzysu, omówił: Zarządzanie Wzrostem Ryzyka Oszustwa i Korupcji.
W dobie ogólnoświatowego kryzysu sektor publiczny staje się bardziej podatny na działania niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Jest najpewniejszym płatnikiem, bezwzględnie musi wypełniać ustawowe obowiązki i działania, dlatego urzędnicy często stają się podmiotem lub przedmiotem działań korupcyjnych. Dominik Lisiewski – Audytor Wewnętrzny Det Norske Veritas Poland poruszył problem zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, mówił o skutecznym wykorzystaniu szans i ograniczaniu zagrożeń, odwołując się do podręcznika zarządzania.
Marcin Dobruk – Członek Zarządu IIA Polska próbował ustalić, jakie są relacje audytora i kontrolera w JSFP, czy są partnerami czy konkurentami.
Dyrektor ERM & CSR Business Development Manager w Det Norske Veritas Poland Tomasz Gasiński przedstawił zrównoważony rozwój - szanse i zagrożenia CSR.
Ignacio de Dios – Deputy Head of Unit Regulatory Agencies, Internal Audit Service Komisji Europejskiej w swoim wystąpieniu omówił: Ocenę ryzyka i strategiczne planowanie audytu.
Istoty zagadnień i problemów nie dało się zamknąć w najbardziej nawet żywych wykładach i prezentacjach, dlatego na zakończenie Kongresu pojawił się panel dyskusyjny, który objął tematy:

 • Dylematy i zmartwienia audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym w 2009 r.
 • Ryzyko w projektach infrastrukturalnych.
 • Zarządzaniem ryzykiem w służbie zdrowia – profilaktyka, nie leczenie.
 • Finanse publiczne w dobie kryzysu i wskaźniki rozliczalności.

W panelu udział wzięli:

 1. Waldemar Karpiński, audytor wewnętrzny Jednostki Badawczo Rozwojowej Ochrony Zdrowia,
 2. Joanna Mrowicka, audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych,
 3. Grzegorz Piątak, audytor wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Trener PIKW,
 4. Agnieszka Purgat, Z-ca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Poznania,
 5. Ryszard Żukowski, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Poznania,

Jak co roku, podczas Kongresu wręczono Dyplomy Honorowe PIKW – wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju audytu, kontroli wewnętrznej i idei zapobiegania i wykrywania oszustw.

Laureatami tej prestiżowej nagrody w roku 2009 zostali:

 1. Jan Krzysztof Bielecki.
 2. Toby Bishop.
 3. Eugeniusz Koncewoj.
 4. Rafał Patoła.

Na imprezie integracyjnej oprócz radosnego gwaru, śmiechu i muzyki często można było usłyszeć żywą dyskusję kilku osób, niejednokrotnie prowadzoną w różnych językach, o problemach, które szczególnie podczas obrad poruszyły naszych gości.
Kilkumiesięczny wysiłek organizacyjny całego zespołu PIKW po raz kolejny pozwolił zrealizować trzy podstawowe cele Kongresu: merytoryczny, medialny i towarzyski. Bez wsparcia naszego partnera - Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, sponsora - Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. i patronów medialnych: PIT.PL, VAT.PL, którym serdecznie dziękujemy, impreza nie byłaby tak udana.