logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2010 Kongres IX

2010 IX Kongres

W dniach 16-17 września przeszło stu sześćdziesięciu uczestników: Prezesów i Członków Zarządów, Dyrektorów i Specjalistów Departamentów Audytu Wewnętrznego, Departamentów Kontroli Wewnętrznej, Członków Komitetów Audytu, Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych, Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji, Członków Organów Nadzorczych, Dyrektorów Finansowych i Księgowych, Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem, Kontrolerów Finansowych, Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć w firmie, Członków Organizacji i Stowarzyszeń z branży uczestniczyło w obradach IX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji.

Miejsce Kongresu sponsorował nasz wieloletni partner Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego.

Szczególna rola i wkład Parlamentu Europejskiego oraz Komendy Głównej Policji w walkę z nadużyciami finansowymi i korupcją spowodowały, że zabiegaliśmy o objęcie honorowym patronatem tegorocznego spotkania przez Parlament Europejski oraz Komendę Główną Policji, które przyjęły nasze zaproszenie.

Patronem Merytorycznym w tym roku był Polski Instytut Dyrektorów,

Patronatem Medialnym objęły Kongres: TVN CNBC Biznes, OsobyPrawne.pl, Vat.pl, Pit.pl.

Kongres – niezwykle ważne wydarzenie organizowane od dziewięciu lat na rzecz lepszego zrozumienia znaczenia kontroli, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i walki z korupcją – uzyskał oficjalne i publiczne uznanie również poza granicami naszego kraju, dlatego, jak co roku, sporą grupę stanowiły zagraniczne delegacje.

Nadrzędnym celem tego cyklicznego spotkania jest wymiana doświadczeń i informacji na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji oraz problematyką Compliance & Governance.

Podczas obrad uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prelekcji ukierunkowanych na mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym i korupcji, w tym niezwykłego wystąpienia przedstawiciela organizacji The European Anti-Fraud Office (OLAF) Koena Binona. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

 • Ocena poziomu dojrzałości zarządzania ryzykiem.
 • SWI (System Wczesnej Interwencji). Budowanie systemu identyfikowania dysfunkcji organizacji i podejmowania działań pro-aktywnych kształtujących standardy profesjonalne – doświadczenia Policji.
 • Inteligentna forma łapówki.
 • Korporacyjne zarządzanie ryzykiem - wybrane modele i techniki oraz ich zastosowanie
  Zwiększanie świadomości kontrolnej menedżerów.
 • Bycie etycznym – moda, czy konieczność?
 • Koniec zaburzeń w komunikacji. Mindmapping metodą ISA (Inteligentny System Audytu).
  Identyfikacja Fraudów.
 • Świat papierowy czy realny? Wdrażanie kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej w praktyce: biznes, administracja i NGO.
 • Zapobieganie nadużyciom gospodarczym w czasach destabilizacji gospodarczej.
 • Jak oswoić lwa? - Kontrola Zarządcza alias Kontrola Wewnętrzna.
 • Kinezyka w walce z korupcją oraz jako narzędzie wspomagające pracę w audycie i kontroli.
 • Kompas Dinev'a do wykrywania nadużyć gospodarczych; Puzzle śledcze.

Przeprowadzone zostały dwa panele dyskusyjne:

 1. Rola Komitetu Audytu a Audyt Wewnętrzny.
 2. Nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych.

Podczas Kongresu zaprezentowano także nowoczesne i jedyne w kraju podejście do badań audytorskich: ISA 2010.1.1 - © Inteligentny System Audytu – system oparty na najnowszych metodach akceleracji nauczania i współczesnych technikach zarządzania wiedzą (ang. mindmapping), które rewolucjonizują podejście do pracy w korporacjach zachodnich.
Sprawozdawcy uznali, że potencjał systemu ISA w istotny sposób wpłynie na jakość i efekty pracy audytora, przyczyniając się do osiągnięcia wartości dodanej dla naszych organizacji.

Swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami podzielili się w tym roku:

 • Tomasz Gasiński – Dyrektor, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o.
 • Krystyna Gęsik – Koordynator SWI w Komendzie Głównej Policji.
 • Sławomir Kępka – z Wydziału ds. Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji.
 • Ewa Maszer – z Wydział ds. Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji.
 • Anna Słodczyk - Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem z Risk Management Team Poland (ASA).
 • Bartłomiej Kowalczyk - Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Coca-Cola HBC Polska.
 • Leszek Taterka - Manager Compliance Banku Zachodniego WBK SA.
 • Jarosław Mateński - Buzan's iMindMap Licensed Instructor.
 • Artur Gębicz – Zastępca Dyrektora, Departament Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ryzyka BGŻ S.A.
 • Piotr Jaworski - Dyrektor Biura Audytu i Kontroli PKP Intercity SA.
 • Andrzej Nartowski - Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów.
 • David Cafferty, Senior Consultant CCL Limited ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 • Caroline Waddicor - Managing Director of Hibis Europe Ltd.
 • Monika Jankowska - współzałożycielka Business Watch, Koordynator Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska.
 • Wiesław Zyskowski - Właściciel firmy Zyskowski – Szkolenia, Doradztwo, Consulting, oficer Policji w stanie spoczynku, ekspert w dziedzinie kinezyki.
 • Dr. Dimiter Dinev - The Founder & Chairman of ACEF (The Association for Counteraction to Economic Fraud)z Bułgarii.
 • Koen Binon – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej.
 • Rodan Svoboda - Prezes, Eurodan, s.r.o. były Dyrektor Generalny IIA Czechy.
 • Stanisław Pajor – Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Unii Europejskiej.

16 września podczas bankietu uroczyście wręczono Dyplomy Honorowe PIKW.

W imieniu organizatora i jego partnerów pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim Osobom, które wzięły udział w IX Kongresie. Patronom, Prelegentom i Sponsorom. Uczestnikom Kongresu dziękujemy nie tylko za przybycie i wysłuchanie ciekawych prelekcji, ale także za aktywny udział w panelach dyskusyjnych.

Po Kongresie spotkała nas niezwykle miła niespodzianka: Przedstawiciele Czech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyrazili uznanie za wysoki poziom merytoryczny Kongresu. Za szczególnie ciekawą i godną uwagi uznali prelekcję przedstawicielki Komendy Głównej Policji Pani Krystyny Gęsik o Systemie Wczesnej Interwencji i stwierdzili, że wiele się tutaj nauczyli i nadal chcą uczyć się od nas, stosując polskie rozwiązania na gruncie swoich krajów.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w X Jubileuszowym Kongresie za rok.