logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2012 Kongres XI

2012 XI Kongres

W dniach 27-28 września w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obradował, pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, XI Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji.

Uczestników XI Kongresu przywitał profesor Zbigniew Paszek – partner organizacyjny od pierwszego Kongresu. , współinicjator idei Kongresu, pracownik naukowy.

Uroczystej inauguracji towarzyszył występ kwartetu muzycznego i hymny Polski oraz Unii Europejskiej.

Obrady otworzyli: profesor Klemens Budzowski, kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Zarząd PIKW w osobach Ireneusza Jabłońskiego i Piotra Grzybowskiego.

 

Następnie Tom McLurg - Dyrektor brytyjskiego oddziału IIC zaprezentował nagranie viedo z przemową przewodniczącego TheIIC dr. Franka Nasuti, po czym – w jego imieniu – w uznaniu za osiągnięcia w promowaniu i rozwijaniu IIC w Europie wręczył – Prezesowi IIC Polska Edmundowi Saundersowi pamiątkową kryształową statuetkę.

Wśród ponad 160. uczestników Kongresu znaleźli się przedstawiciele czołowych instytucji finansowych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz instytucji administracji publicznej. Z zagranicy przyjechali Czesi, Bułgarzy, Grecy, Niemcy, Serbowie, Słowacy, Amerykanie i Brytyjczycy.
Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości obejmowały wyzwania i różne aspekty audytu, kontroli i nadzoru tak w firmach prywatnych, jak i w jednostkach państwowych i samorządowych.

Wygłoszono 20 inspirujących referatów o bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Jak zwykle w kuluarach nawiązywano kontakty i wymieniano uwagi i poglądy.

W trakcie kongresu odbyło się spotkanie członków IIC Polska z przedstawicielami The Institute for Internal Controls (TheIIC) z Bułgarii, Czech, Serbii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, które poprowadzili Edmund Saunders Prezes zarządu IIC Polska, koordynator TheIIC Europa oraz Tom McLurg, dyrektor brytyjskiego oddziału IIC.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu zorganizowano mniej oficjalne spotkanie - bankiet w Folwarku Zalesie koło Wieliczki. Podobnie jak w latach poprzednich było niezwykle sympatyczne, a imprezę uatrakcyjnił występ zespołów tanecznych.

 

Zgodnie z jedenastoletnią tradycją, za szczególne zasługi w promowaniu i rozwoju kontroli, audytu, antykorupcji i zwalczania oszustw Dyplomami PIKW uhonorowano:

  • Dr. Józefa Płoskonka,
  • Prof. Artura Hołdę,
  • Ryszarda Sołowieja,
  • Magdalenę Burdę,
  • Piotra Grzybowskiego.

Niniejszym pragniemy złożyć podziękowania Wszystkim, dzięki którym można było zorganizować XI Kongres.

Serdeczne podziękowania dla Gospodarza obrad: Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i jej pracowników - Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr hab. Jerzemu Malcowi, Kanclerzowi – prof. dr Klemensowi Budzowskiemu, Pani Agacie Bień-Krawiec, która z ramienia KA koordynowała przygotowania do Kongresu.

Dziękujemy również wszystkim sponsorom i mediom, dzięki którym kongres został rozreklamowany. Redakcjom czasopism: Dziennik Gazeta Prawna oraz Eurogospodarka.

Szczególne podziękowania składamy Wszystkim Partnerom: prof. Zbigniewowi Paszkowi – współpracownikowi wszystkich Kongresów, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Polskiemu Instytutowi Dyrektorów, BPCC, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/Wielkopolski w Poznaniu, Spółce Audyt.Net, Stowarzyszeniu KSOIN, LOCOS, K&L GATES, SmithNovak.

Podziękowania dla wszystkich Prelegentów z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy poprzez podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami, przedstawili różne aspekty problematyki związanej z Kongresem.

Wyrazy podziękowania składamy: Panu Tomowi McLurg, który pomagał w organizacji i kontaktach z prelegentami z zagranicy, Panu Jackowi Mażulisowi, znakomitemu tłumaczowi symultanicznemu, dzięki któremu referowane zagadnienia były w sposób jasny i przejrzysty przedstawione. Dziękujemy także Panom Tadeuszowi Łabędzkiemu i Piotrowi Merynowi, pracownikom Uniwersytetu Śląskiego, za pomoc organizacyjną w trakcie prowadzenia dyskusji.

Dziękujemy wszystkim tym osobom, dzięki którym otrzymaliśmy potwierdzenie, że inicjatywa zorganizowania kongresu okazała się słuszna, a jego cele merytoryczny, medialny i towarzyski zostały w pełni osiągnięte.