w-tle-strony-kongres

Przeciwdziałanie nadużyciom
i oszustwom w obrocie gospodarczym

Szanowni Państwo,

XVIII Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r. w Krakowie we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kongres ma już siedemnastoletnią tradycję i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Stwarza możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów. Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance. Dotychczas mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów i uczestników z Polski, Bułgarii, Czech, Francji, Holandii, Kataru, ZEA, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch.

 

Wśród tegorocznych tematów znajdą się między innymi:

 • Audyt śledczy
 • Audyt wewnętrzny
 • Antykorupcja
 • Bezpieczeństwo informacji
 • COSO
 • Compliance
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Etyka
 • Governance
 • Kontrola wewnętrzna
 • Monitorowanie  
 • RODO
 • Systemy i narzędzia antyfraudowe
 • Whistleblowing
 • Zarządzanie ryzykiem

Kongres jest dedykowany dla:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Kontrolerów Finansowych
 • Specjalistów obszarów powiązanych

 

 

* Tematy będą na bieżąco uzupełniane. 

 * Prelekcje będą tłumaczone symultanicznie na język polski lub angielski.

Udział umożliwia otrzymanie:

*12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW

*12 punktów CPE nadanych przez NASBA / PIKW Registry ID:129051
  

Miejsce realizacji kongresu:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków 

 


Kongres w liczbach:

 • calendar-on-day-17 Już 17 edycji za nami!
 •  W Krakowie od 2002 roku
 •  20 prelegentów, 10 godzin prelekcji
 •  12 punktów PUK | 12 punktów CPE

 

dlazego-warto-wieksze

 

 

Dołącz do wydarzenia już dzisiaj!


pakiety-kongres.jpg-wrzesien

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z PODATKU VAT tutaj

Prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA tutaj

oferta w PDF

Przy zapisie większej ilości osób prosimy o kontakt: tel. 22 654 10 44 / zgloszenia@pikw.pl

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI Z PŁATNOŚCIĄ ONLINE (W KWOCIE BRUTTO)ZOBACZ PROGRAM KONGRESU:   AGENDA  

(Informacje w programie będą aktualizowane na bieżąco)

Program obecny ma charakter poglądowy

 


Prelegenci

Maciej Piołunowicz: prelegent Od 10 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował między innymi w BZ WBK i NBP, również w audycie wewnętrznym.

Temat: Dlaczego większość KPI prowadzi audyt w złym kierunku?

Rafał Krzemień: rafal-k Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów.

 

hoderadr Jolanta Hadera  - Doktor nauk ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym (w nadzorze bankowym, kontroli, audycie oraz zarządzaniu ryzykiem). W ramach pracy w audycie i kontroli opracowywała procedury i metodyki badania poszczególnych obszarów, regulacje wewnętrzne normujące funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli, przeprowadzała i kierowała audytami. Zaprojektowała i wdrażała zautomatyzowany proces wydawania oraz monitorowania zaleceń.

Temat: Automatyzacja mechanizmów kontrolnych oraz weryfikacja ich skuteczności jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem.

Ireneusz Suszek: prelegent Dyrektor Zespołu ds. Systemów Informatycznych dla Rynku Audytu i Kontroli w Mikronika Sp. z o.o. Od ponad 20 lat związany z budową i rozwojem dużych systemów informatycznych w sektorze Bankowym, Energetycznym, E-commerce oraz Sektorze Publicznym. 

Temat: Automatyzacja mechanizmów kontrolnych oraz weryfikacja ich skuteczności jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem.

George Georgiou: Dyrektor generalny ds. audytów finansowych w greckim Ministerstwie Finansów oraz (z urzędu) Przewodniczący Komitetu ds. Koordynacji Audytu.

Temat: Krytyczne aspekty audytu podmiotów publicznych w okresie niedoboru funduszy.

Nuno Castanheira: avatar-nuno Dyrektor audytu wewnętrznego w portugalskim programie gwarancji wzajemnych, profesor studiów magisterskich biznesu i kontroli publicznej w szkole biznesu w Coimbrze.

Temat: Ustalenia audytu wewnętrznego: tworzenie efektywnego procesu raportowania i działań następczych.

skowronLech Skowron - Dyrektor Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczta Polska S.A. odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, bezpieczeństwo usług i obrotu pocztowego, bezpieczeństwo klientów, pracowników i zasobów Spółki oraz za cyberbezpieczeństwo Poczty Polskiej S.A. Dodatkowo pełni funkcje: Przewodniczącego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Ochrony Danych, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu.

Sanja Suman: avatar-sanjaCertyfikowany audytor wewnętrzny (CIA) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zarządzaniu ryzykiem, ulepszaniu procesów biznesowych i zarządzaniu projektami.

Temat: Oszustwo wewnętrzne?! To się nam nigdy nie przydarzy! Zarządzanie ryzykiem nadużyć.

Ebbe von Arenstorff: niels_1Partner DLP, Dansk Lean Partner, jest konsultantem ds. Zarządzania od 2003 roku.

 

niels Niels Dalhoff: Partner DLP, Dansk Lean Partner, jest konsultantem ds. Zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie przywództwa i rozwoju organizacyjnego.

 

Yevheniia Polishchuk: avatar-sanjaReprezentuje Departament Finansów Korporacyjnych i Kontrolingu Krajowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Vadyma Hetmana.

Temat: Twarz oszustwa i nadużyć: aspekty międzynarodowe.

Dr Nikolaj Laschko: Dr Nikolaj Laschko jest ekspertem w dziedzinie compliance, dochodzeń i śledztw korporacyjnych, łączy wiedzę i doświadczenie praktyczne pracując na rzecz międzynarodowych firm zwalczając i zapobiegając oszustwom wewnętrznym i korupcji. 

Temat: Praktyczne doświadczenia współpracy z sygnalistami. Wymagania i strategia.

ewaEwa Ginalska: Certyfikowany trener i konsultant zarządzania, auditor wiodący systemu zarządzania jakością (IRCA), akredytowany doradca csr, wykładowca uniwersytecki. 

Temat: Jak korzystać z audytów wewnętrznych dla rozwoju organizacji. Nowa rola audytora wg IS0 19011:2018.

k._kwiatkowski_ Karol Kwiatkowski: Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym w jednym z ministerstw, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny. Doświadczenie w kontroli, monitorowaniu realizacji projektów, analizie ryzyka, ocenie kontroli zarządczej. 

Temat: Audyt bezpieczeństwa informacji i kontrola systemów teleinformatycznych jako elementy przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w sektorze publicznym.

artur_mietus Artur Miętus: Audytor Wewnętrzny w Ministerstwie Zdrowia.

Temat: Projektowanie i organizacja systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym i projektowym wg wybranych standardów międzynarodowych.

prelegentkaEwa Maszer: Czynny oficer Policji, ekspert zespołu Dochodzeniowo-Śledczego wydziału do waliki z korupcją Komendy Stołecznej Policji. Trener PIKW.  

 

techne Krystyna Szawłowska: Magister kulturoznawstwa, inżynier informatyk, obecnie doktorantka na kierunku Filozofia. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w dużej instytucji, prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dorosłych, zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą e-learning. Metodyk e-learningu w Stowarzyszeniu e-learningu Akademickiego (SEA). Jest autorką szkoleń e-learning z zakresu metodyki e-learningu.

Temat: Jak zaangażować całą organizację w proces zarządzania ryzykiem? 

p-h-200x200 Paweł Harasiuk: Prawnik, śledczy i analityk dokumentów tożsamości w norweskiej policji; członek grupy eksperckiej II poziomu Nasjonalt ID Senter w Oslo; trener certyfikowanych szkoleń I poziomu z zakresu ujawniania fałszerstw dokumentów.

Temat: Fałszerstwa dokumentów tożsamości a techniczno-kryminalistyczna weryfikacja ich autentyczności.

prelegentMarcin Golizda (mł. insp. w stanie spoczynku); były naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Przez wiele lat związany był z komórkami technicznymi oraz działaniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie techniki operacyjnej oraz cyberprzestępczości.

Temat: Wektory zmian w Poczcie Polskiej SA w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa spółki.

untitled-1 Robert Płaziak: CFE, CGAP Z wykształcenia inżynier, ekonomista, audytor, biegły w zakresie przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz analizy finansowej. Od wielu lat praktyk w zakresie zarządzania zarówno w obszarze podmiotów publicznych (szpitale i JST) jak i niepublicznych w tym w zakresie finansów. Autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych w tym z wykorzystaniem środków UE. 

 

 

PROPOZYCJA MIEJSCA TEGOROCZNEGO BANKIETU:

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva

 

06-stara-zajezdnia-krakow-fotografia-reklamowa-dziedzic

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva jest zabytkowym obiektem w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Hala powstała w 1913 roku i niegdyś w tym miejscu znajdowała się zajezdnia tramwajowa. Wyremontowany budynek to obiekt wyjątkowy. Hala jest przykładem rzadkiej w Krakowie drewnianej architektury szkieletowej z wypełnieniem ceglanym, zwanej popularnie „murem pruskim”. Nadaje on wnętrzu niezwykłego charakteru i sprawia, że jest to miejsce z duszą  i oryginalną atmosferą.

007_bartek_dziedzic_fotograf 009_bartek_dziedzic_fotograf

 

#MiędzynarodowyKongres

 

 


 

Skontaktuj się z nami:

adres

ul. Sienna 93 lok. 35,
00-815 Warszawa

godziny otwarcia

Pon - Pt :
08.00 - 17.00

telefon

tel. 22 654 10 44
fax 22 620 94 36
biuro@pikw.pl