Uwaga! Ważna informacja dla członków Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych


W dniu 01.08.2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał decyzję na podstawie Postanowienia z dnia 29.07.2016 r. i powołał Pana Marka Dejnekę do pełnienia funkcji Kuratora Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

 

Powołany Kurator jest zobowiązany do "...zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wydania przedmiotowego Postanowienia".

 

W związku z powyższym proszę, aby wszystkie osoby będące Członkami Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych przesyłały na  adres mailowy: marekdejneka@wp.pl informację o tym fakcie wraz ze swoimi danymi kontaktowymi. Prośba ta wynika z konieczności odbudowania bazy adresowej Członków Stowarzyszenia w celu skutecznego powiadomienia ich o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

Dla celów organizacyjnych proszę o podawanie tematu wiadomości o treści: "ACFE Chapter # 114"

 

Kurator Sądowy na mocy Postanowienia z dnia 01.08.2016 r. – Sygnatura 24754/14/227 wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Marek Dejneka.