logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2015 Kongres XIV

Agenda

 

DZIEŃ 1        24 września 2015 - czwartek

8:30-9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PORANNA KAWA                                                      

9:00-9:20

Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Uroczyste otwarcie Kongresu Przywitanie Gości

 

9:20-9:50

Dariusz Gromadka - biegły sądowy z zakresów: analiz ekonomicznych inwestycji, informatyki śledczej i telekomunikacji, biegły skarbowy, audytor wewnętrzny.

Pułapki finansowe w przedsiębiorstwie

9:50-10:20

Prokurator Andrzej Jeżyński - Naczelnik Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji - Prokuratura Apelacyjna w Lublinie

Postępowanie przygotowawcze-forma kontroli czy przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej

10:20-11:00

Michał Czuma - Doradca Prezesa Zarządu PKO Leasing, wcześniej Dyrektor Biura Antyfraudowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku PKO BP i zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Banku

Zarządzanie ryzykiem nadużyć - implikacje dla zarządzania przedsiębiorstwem

11:00-11:15

Dyskusja

11:15-11:35

PRZERWA KAWOWA

11:35-12:10

Mariola D. Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer policji, ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej

Oszust kompetencyjny w organizacji - identyfikacja oraz redukcja ryzyk osobowych

12:10-12:40

Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, ekspert, koordynator Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji

Nowe regulacje prawne a narzędzia w walce z nadużyciami i korupcją

 

12:40-13:10

George Georgiou - Audytor wewnętrzny Europejskiej Agencji Obrony, Belgia

Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w zmieniającym się środowisku

13:10-13:25

Dyskusja

13:25-14:30

LUNCH

14:30-15:00

Janusz Makarowski - Ministerstwo Finansów

Zorganizowana przestępczość podatkowa, wyłudzenia podatku VAT - schemat wyłudzeń, narzędzia, środki i techniki zapobiegania

15:00-15:30

Gordon O'Connor - Szef Audytu Wewnętrznego, Pracownik działu Przeciwdziałania Zorganizowanej Przestępczości dla Hrabstwa Falkirk, Wielka Brytania

Jak audyt wewnętrzny może pomóc w deorganizacji, powstrzymywaniu i wykrywaniu groźnej przestępczości zorganizowanej?

15:30-16:10

Darren Hodder - Dyrektor - Fraud Consulting Ltd - Wielka Brytania

Przegląd programu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni w Wielkiej Brytanii

16:10-16:40

Adam Kuczyński - Naczelnik Wydziału Audytu Systemów Informatycznych w Agencji Rządowej

Temat wystąpienia do potwierdzenia wkrótce

16:40-16:55

Dyskusja

18:30-24:00

UROCZYSTY BANKIET W FOLWARKU ZALESIE KOŁO WIELICZKI

 

DZIEŃ 2       25 września 2015 – piątek

8:30-9:00

PORANNA KAWA

9:00-9:30

Olga Dyczkowska-Uss - Zastępca Dyrektora Biura Kontroli w PGE Energia Odnawialna S.A. - audytor i kontroler wewnętrzny oraz risk manager z wieloletnim doświadczeniem

Dlaczego wiatr źle wieje? Czyli o roli kontroli w Energetyce

9:30-10:00

Tomasz Kruk - Dyrektor Compliance, Szwajcaria

Zachodnie modele zabezpieczeń antykorupcyjnych w przedsiębiorstwach

10:00-10:40

Gerie Gerritse - Szef audytu IT, zajmuje się funduszami unijnymi, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, eksploracją procesów, Holandia

Cyberbezpieczeństwo kontra wewnętrzne zagrożenia

10:40-10:55

  Dyskusja

10:55-11:25

PRZERWA KAWOWA + MINI LUNCH

 

11:25-12:00

 

 

Hubert Banasiak - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej oraz Dyrektor Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o.

Efektywny compliance w organizacji jako rozwiązanie minimalizujące odpowiedzialność karną podmiotów zbiorowych

12:00-12:45

 

Anna Wojciechowska-Nowak - kierownik projektu "Wsparcie i ochrona sygnalistów”, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie

Renata Walterbach-Wywrocka - Zespół ds. Kontroli - Biuro Audytu Wewnętrznego

Sygnaliści w kulturze korporacyjnej firmy

12:45-13:15

Maria Kraszewska-Gwiżdż - Audytor Wewnętrzny, Izba Celna w Krakowie

Wyzwanie dla urzędów administracji państwowej - Dostosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymogów zawartych w normie PN-ISO/IEC27001:2007

13:15-13:35

Dyskusja

13:35-13:50

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Nagrody

13:50-14:00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONGRESU

 

 

                       Kolejność wystąpień oraz prelegenci mogą ulec zmianie