on-line1190.0015-11-2022 - 16-11-202211-11-2022 37
Analiza ryzyka w kontekście budowania planu audytu i/lub planu kontroli.

Uczestnicy

Kadra kierownicza, audytorzy, kontrolerzy oraz osoby, które chcą pozyskać nowe umiejętności w celu przekwalifikowania zawodowego.

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest uzupełnienie / pozyskanie wiedzy z zakresu audytu i kontroli oraz analizy i zarządzania ryzykiem. Zdobyte umiejętności oparte na wytycznych międzynarodowych pozwolą na wykonywanie zadań audytowych i kontrolnych oraz pełnienia funkcji doradczej w tym zakresie.

 

W wyniku uczestnictwa w warsztacie słuchacze powinni:

 • definiować zakres audytu i kontroli,
 • identyfikować podstawowe ryzyka w organizacji,
 • identyfikować czynniki ryzyka w audycie,
 • tworzyć mapę ryzyka w organizacji,
 • tworzyć mapę ryzyka w audycie dla audytowanego obszaru,
 • umieć zarządzać ryzykiem,
 • podejmować decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji.

Program warsztatów

 • standardy audytu i kontroli,
 • mapa ryzyka,
 • roczny plan audytu / kontroli,
 • wieloletni plan audytu / kontroli
 • identyfikacja ryzyka,
 • analiza i zarządzanie ryzykiem,
 • działania doradcze,
 • studium przypadku.

Osoba prowadząca

Justyna Kronstedt – Certyfikowany audytor, doświadczony konsultant, trener i wykładowca Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończone liczne studia podyplomowe m.in. Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w Krakowskiej Szkole Wyższej. Obecnie uczestniczka seminarium doktoranckiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kilkunastoletnia kariera zawodowa w GK PGNiG, zapoczątkowana pracą w finansach, księgowa, następnie specjalista ds. księgowości w tym rachunkowości a w konsekwencji specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zarządzaniu ryzykiem. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz  przygotowanie pedagogiczne zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

 

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

 • 12 punktów CPE - Punkty CPE nadawane przez NASBA

      

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału