on-line595.0018-07-2024 - 18-07-202417-07-2024 4
Zarządzanie ryzykiem w świecie usług cyfrowych – jak podejść do tego tematu praktycznie i ze zrozumieniem w dobie pracy zdalnej i globalizacji cyfrowej?

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest w szczególności do kierownictwa firm i organizacji, pracowników administracji i innych osób zobowiązanych do ochrony danych, w tym także danych osobowych, audytorów, kontrolerów i innych osób, nie będących informatykami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa informatycznego DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH INFORMATYKAMI !

Przedstawione zostaną problemy informatyczne w sposób zrozumiały dla osób bez wykształcenia informatycznego. Podstawą wykładu jest tematyka analizy ryzyka w IT.

Program szkolenia

  1. Wstęp
  2. Świat usług cyfrowych dla wszystkich
  3. Jak zrozumieć świat usług cyfrowych, jeśli nie ma się wykształcenia informatycznego – kilka słów o sposobie działania sieci IT w przystępnej i zrozumiałej dla każdego formie
  4. Bezpieczeństwo informacji i jego elementy – odniesienie do zrozumienia sposobu działania sieci IT
  5. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji – jak to zrobić?
  6. Rola pracownika w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji – szczególne uwzględnienie odpowiedzialności i zrozumienia tematu przez osoby NIE TECHNICZNE!
  7. Rola analizy ryzyka po zaistniałym incydencie bezpieczeństwa, w tym elementy RODO
  8. Zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości działania w globalnym świecie usług cyfrowych, oparte nie tylko na ochronie struktur IT, ale i na przeciwdziałaniu aktom socjotechnicznym skierowanym „na pracownika”
  9. Podsumowanie

Osoba prowadząca

Ekpert PIKW – mgr inż. elektronik, dypl. risk manager, konsultant ds. zarządzania ryzykiem, inspektor ochrony danych.

Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.
Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat bezpieczeństwa IT EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001. Posiada również certyfikaty: certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.

 

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w  szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT 

Kontakt 

Wioleta Gołaszewska  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................