on-line1190.0022-04-2024 - 23-04-202419-04-2024 53

Niska produktywność rozumiana jako zapotrzebowanie na zasoby w celu wytworzenia umownej jednostki produktu jest zdaniem specjalistów jedną z głównych barier rozwoju Polski. Zgodnie z danymi z Eurostat nasz poziom produktywności to mniej więcej 1/3 średniej unijnej i ten wynik plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w UE.

Wzrost produktywności to z kolei jeden z najważniejszych celów unijnych, biorąc chociażby pod uwagę zagadnienia zrównoważonego rozwoju i wprowadzane właśnie raportowanie ESG.

Produktywność wzrasta, gdy zwiększa się efektywność organizacji działających w skali całej gospodarki: zarówno w przemyśle, usługach jak i jednostek sektora finansów publicznych.

Efektywność organizacji to z kolei zagregowana efektywność jej kluczowych procesów. Drogą do zwiększania produktywności jest więc skupienie uwagi na uzyskiwanej efektywności głównych procesów. Audytor powinien w związku z tym wiedzieć jak efektywność procesu  wyznaczać i interpretować jako uniwersalną miarę jakości pozwalającą porównywać dany proces w kolejnych okresach lub różne kluczowe procesy w organizacji pomiędzy sobą.

Audyt efektywności procesu to droga do uzyskania informacji zarządczej na temat aktualnego poziomu wykorzystania zasobów. Może być w związku z tym ważnym elementem raportowanym w ramach audytów wewnętrznych, który odzwierciedla aktualny poziom efektywności w działaniach operacyjnych ale również może mieć zastosowanie w planowaniu działań rozwojowych, ustalaniu priorytetu dla inwestycji i monitorowaniu skuteczności podjętych działań.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zostaną w sposób praktyczny omówione metody wyznaczania efektywności procesu oraz interpretowania rezultatów w celu analizy stanu obecnego oraz identyfikacji przyczyn źródłowych oraz zwiększania produktywności organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, w tym zajmujących się ESG, audytorów, kontrolerów i kadry zarządzającej. Powinno zainteresować przede wszystkim tych, którzy chcą poznać metody identyfikacji problemów, poszukiwania przyczyn źródłowych, wzmacniania kreatywności, ukierunkowywania energii i potencjału grupy w celu generowania usprawnień.

Może być również przydatne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów zajmujących się doskonaleniem organizacji, w szczególności analizą efektywności i jakości procesów, którym zależy na rozwijaniu umiejętności praktycznego wykorzystywania metod analitycznych w doskonaleniu organizacji.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia, zgrupowane w następujących modułach:

  • Analiza przebiegu procesu pod kątem możliwości przepływu, wyznaczanie czasu taktu procesu,
  • Pojęcie pracy standardowej, zastosowanie schematu blokowego procesu w wyznaczaniu czasu cyklu i czasu realizacji, obserwacje migawkowe, analiza i monitorowanie pracy w toku,
  • Wyznaczanie zapotrzebowania na pracowników, likwidacja „wąskich gardeł”,
  • Wskaźnik efektywności procesu, interpretacja wyniku
  • Zapotrzebowanie na zasoby, standardy w raportowaniu niefinansowym (ESG)
  • Wykorzystanie metod pobudzania kreatywności i pracy grupowej w identyfikacji możliwości ograniczania zapotrzebowania na zasoby,

 

Prowadzący

Andrzej Kasiński - Prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Począwszy od roku 2013 prowadzi działalność jako niezależny konsultant, trener i audytor. Współpracuje z wieloma firmami, w tym z branży usług finansowych. Jest ekspertem PIKW w zakresie zarządzania procesami.

Udział umożliwia zdobycie

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
    (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób) 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy_  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału