on-line720.0007-02-2023 - 08-02-202306-02-2023 4
Zaawansowane metody i techniki uzyskiwania dowodów zmierzających do wykrycia nadużyć na szkodę instytucji/firmy.

Uczestnicy

Średnia i wyższa kadra kierownicza firmy oraz pracownicy zajmujący kluczowe, z punktu widzenia zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych stanowiska - audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni. Pracownicy to osoby,które najlepiej wiedzą, co dzieje się w organizacji. Niektórzy z nich posiadają informację o nadużyciach dokonywanych na jej szkodę. Otwartość na te informację, umiejętność nawiązywania kontaktu oraz współpracy z zatrudnionymi - to jedno z podstawowych narzędzi pracy audytora i kontrolera. 

Elementy szkolenia

Na warsztatach przedstawione zostaną sposoby typowania oraz pozyskiwania osób do współpracy mającej na celu zapobieganie i wykrywanie nadużyć gospodarczych . Omówione zostaną techniki pozyskiwania od tych osób rzetelnych oraz wiarygodnych informacji. Słuchaczom zaprezentowane zostaną również metody uzyskiwania danych przy wykorzystaniu m.in. technik śledczych i tzw. białego wywiadu oraz sposoby analizy pozyskanych informacji w kontekście ich przydatności w prowadzonym postępowaniu.

Forma szkolenia - wykład, studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja.

Program szkolenia

Program  zostanie udostępniony na potrzeby uczestnika.

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

 

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz_zgloszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa -Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

     Zapraszamy do udziału